Sökning: "Sarah Thiem"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarah Thiem.

 1. 1. Personlig återhämtning från psykisk ohälsa – belyst ur levda erfarenheter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Linda Andersson; Sarah Thiem; [2018]
  Nyckelord :återhämtning; psykisk ohälsa; personcentrerad vård; Medarbetare med brukarerfarenhet; Brukarinflytandesamordnare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa finns världen över och siffror på att den ökar bestyrks av WHOs senaste undersökning. I omvårdnaden av psykisk ohälsa spelar personcentrerad vård en central roll. LÄS MER

 2. 2. Stöd till egenvård för personer med diagnos astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosengren; Sarah Thiem; [2017]
  Nyckelord :Astma; Kol; Felkällor; Inhalationsteknik; Patientundervisning;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är kroniska luftvägssjukdomar som förekommer hos en stor del av befolkningen. Inhalationsläkemedel är förstahandsvalet för behandling av sjukdomarna och en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för en optimal sjukdomskontroll. LÄS MER