Sökning: "Sarah Warderberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarah Warderberg.

 1. 1. Kvinnors rättigheter eller exploatering av kvinnor? Den polariserade prostitutionsdebatten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sarah Warderberg; [2021-04-12]
  Nyckelord :History of ideas; prostitution; sex work; feminist debates on prostitution; framing analysis; legal history of prostitution;

  Sammanfattning : This study elaborates on Swedish ideas on prostitution, in contemporary debates as well as throughout history. The aim of this study is to explore current views on prostitution in the public Swedish debate by relating them to their historical contexts. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig skam eller skamliga villkor? : En rättshistorisk studie om reglementeringen av prostituerade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sarah Warderberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER