Sökning: "Sarang Ahsani Ghahreman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarang Ahsani Ghahreman.

 1. 1. En del av spelet : En studie av fotbollsdomarnas tillvaro i Gästrikland

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sarang Ahsani Ghahreman; [2008]
  Nyckelord :Bourdieu; Gemeinschaft; Gesellschaft; grundad teori; habitus; sociala fält;

  Sammanfattning : There is a clear difference between the way football players and leaders regard the role of the referee, compared to the way the refereeing body looks at it. The refereeing body regard themselves as fundamental for the existence of the sport, while the other mentioned parties merely see them as functional justice makers. LÄS MER

 2. 2. Vi och islam : En kritisk diskursanalys av debatten kring islam och muslimer i media

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Sarang Ahsani Ghahreman; [2006]
  Nyckelord :Diskurs; eurocentrism; islam; monokulturalism; muslimer; orientalism; postkolonialism; slöja;

  Sammanfattning : Debatten om islam och muslimer kretsar kring en postkolonial diskursordning som aktualiseras genom den orientaliska, essentiella och eurocentriska diskursen. Under perioden 030601-040101 är en distinktion mellan Occidenten och Orienten tydlig när islam och muslimer kommer på tal i DN och Expressens krönikor och debattsidor. LÄS MER