Sökning: "Sari Kallijärvi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sari Kallijärvi.

  1. 1. Patienter med tyreoideacancer : livskvalitet och omvårdnadsbehov

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Arturo Carrera; Sari Kallijärvi; [2011]
    Nyckelord :nursing; thyroid; cancer; QoL; HRQL; treatment; omvårdnad; thyroid; cancer; QoL; HRQL; behandling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tyreoideacancer drabbar cirka 400 personer årligen i Sverige varav kvinnor är överrepresenterade. Insjuknandet sker vanligen efter 50 års ålder men förekommer även i yngre åldrar. Syfte: Att få kunskap om omvårdnadsbehov och livskvalitet hos patienter med tyreoideacancer under och efter den medicinska behandlingen mot cancer. LÄS MER