Sökning: "Sarkopeni"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade ordet Sarkopeni.

 1. 6. Mer liv till åren och inte enbart fler år till livet : Kan en ökad fysisk styrka och explosivitet bidra till en ökad livskvalitet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Daniel Bergholm; Hannes Möller; [2013]
  Nyckelord :strength training; quality of life; older adults; SF-36v2; MuscleLab; memoing; styrketräning; livskvalitet; äldre vuxna; SF-36v2; MuscleLab; memoing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning som behandlar sarkopeni visar att muskelförtvining påverkar funktionsförmågan under åldrandets gång och går att förebygga med olika former av styrketräning. Forskningen kring muskelförtvining gjorde således att ett intresse av träning för äldre vuxna väcktes hos oss och därav också styrketräningens potentiella effekter på livskvaliteten. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskans förebyggande arbete mot sarkopeni : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Deshayes; Emelie Sandström; [2012]
  Nyckelord :elderly; sarcopenia; nursing; prevention; äldre; sarkopeni; omvårdnad; förebyggande åtgärder; fallprevention;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att utifrån ett omvårdnadsperspektiv undersöka hur utvecklingen av syndromet sarkopeni på ett effektivt sätt kan förebyggas. Metod: Systematisk litteraturstudie där originalartiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl varav 15 originalartiklar granskades och sammanställdes. LÄS MER