Sökning: "Sarvenaz Esfandiari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarvenaz Esfandiari.

  1. 1. När dagarna är räknade : En litteraturstudie som belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Sarvenaz Esfandiari; Frida Lundgren; [2013]
    Nyckelord :sjuksköterskans upplevelse; Coping; palliativ vård; Pediatrisk omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans yrke kommer man i kontakt med många människor i palliativt skede och även deras anhöriga. Att ett barn dör känns kraftfullt och orättvist. LÄS MER