Sökning: "Sasan Kakamami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sasan Kakamami.

  1. 1. Lean Thinking : kan administration bli lean

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Sasan Kakamami; Therése Ohlsson; [2009]
    Nyckelord :Lean; Muda; Värde; Värdeskapande Kaizen;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka: Lean filosofins påverkan på Banken X administrativa processer. Samt huruvida Lean Kan vara ett verktyg/process för att förbättra de administrativa Processerna. LÄS MER