Sökning: "Saskia Bodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Saskia Bodin.

 1. 1. WTO Membership and Trade : A Study of the Effect of China's WTO Accession on Chinese Trade

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Saskia Bodin; [2017]
  Nyckelord :WTO; China; Trade; the gravity model of trade;

  Sammanfattning : The remarkable development of China’s economy is often attributed to China’s accession to the WTO and the volume and value of world trade has increased dramatically since the creation of the GATT/WTO. Yet, the efficiency and relevance of the organization in increasing trade are questioned. LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshet bland utrikes födda : En studie ur ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Saskia Bodin; [2015]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Integration; Utrikes födda; Humankapital; Matchning; Diskriminering;

  Sammanfattning : Arbetslöshet bland utrikes födda är en omdiskuterad och aktuell fråga i Sverige. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är betydande och en stor variation i arbetslöshet bland invandrare kan observeras mellan Sveriges kommuner. LÄS MER