Sökning: "Satanism"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Satanism.

 1. 1. Lucifer och den performativa filmkonsten : En studie kring sataniska visioner i den kaliforniska filmvärlden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Ljung; [2019]
  Nyckelord :Satanism; performativity; performance; ritual; black mass; Kenneth Anger; Anton LaVey; Satan; Lucifer; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Aleister Crowley; magick; Mick Jagger; Alejandro Jodorowsky; Rolling Stones; David Bowie; film; experimental film; art; film art; satanism; performativitet; performativitetsteori; Kenneth Anger; Anton LaVey; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Alejandro Jodorowsky; Mick Jagger; David Bowie; Rolling Stones; Lucifer; Svart mässa; Aleister Crowley; magick; film; experimentell film; filmkonst; konst;

  Sammanfattning : This study regards the influence of ’modern’ satanism on performative art in the nineteen sixties- and seventies. The methodological framework consists of performativity theory, religious visual culture and aesthetics of experimental film. LÄS MER

 2. 2. Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan : black metal som väg till religiös livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Caroline Allard; [2019]
  Nyckelord :Black metal; satanism; occulture; re-enchantment; subkulturer; kultisk miljö; moralpanik; individuation; ockultism; populärkultur;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. LÄS MER

 3. 3. Demoner, drakar och domedag : En undersökning av religionens roll i den svenska death metal-lyriken

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Rosén Andersson; [2018]
  Nyckelord :Religion; death metal; melodic death metal; Text analysis; Lyrical themes; Popular culture;

  Sammanfattning : The following essay aims to examine the use of lyrical themes linked to religion. The music styles in focus in this study are death metal and melodic death metal in Sweden. The study is based on 14 Swedish bands that are or have been active during the last 30 years. LÄS MER

 4. 4. Den onda klassresan : En intersektionell analys av Ira Levins Rosemary's Baby med fokus på klass, genus och esoteriska element

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Lillhannus; [2017]
  Nyckelord :Ira Levin; Rosemary s Baby; horror; esotericism; satanism; intersectionality; class; gender; respectability; Bourdieu; Ira Levin; Rosemarys baby; skräck; esoterism; satanism; intersektionalitet; klass; genus; respektabilitet; Bourdieu;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Satanism och identitet : En hermeneutisk analys av satanistiska texter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Eva Larsson; [2016]
  Nyckelord :queerteori; hermeneutik; satanism; luciferianism; identitet; sexualitet; genus; normativitet; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter ochderas syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är TheChurch of Satan och The Greater Church of Lucifer. LÄS MER