Sökning: "Satellitpositionering"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Satellitpositionering.

 1. 1. GNSS undersökning : För bättre precision i smartphones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elias Fredin; [2019]
  Nyckelord :Trilateration; Pseudorange; Satellites; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellite Positioning; Trilateration; Pseudorange; Satelliter; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellitpositionering;

  Sammanfattning : To be able to receive a position from a smartphone user is very valuable. Wit- hout this many applications would not work at all. For many applications the existing position libraries are not good enough, for example augmented reality applications which requires millimeter precision for a good experience. LÄS MER

 2. 2. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER

 3. 3. Automatic Generation of Levels of Detail : A Study on the Swedish National Road Database

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alexandra Börjesson; [2019]
  Nyckelord :Cartographic generalisation; transport network; database; levels of detail; geographic information system; GIS; FME; Kartografisk generalisering; vägnät; databas; detaljnivå; geografiska informationssystem; GIS; FME;

  Sammanfattning : When creating a map, the amount of data and which geographical information chosen to bepresented are decided based on the purpose of the map. Trafikverket is responsible for theNational Road Database that is a reference road network with a large amount of dataconnected to it. LÄS MER

 4. 4. Automatic Detection of Low Passability Terrain Features in the Scandinavian Mountains

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Fredrik Ahnlén; [2019]
  Nyckelord :Classification; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatic Mapping; Terrain Features; Land Cover Mapping; Cartography; Shrub; Mire; Stony Ground; Klassificering; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatisk Kartering; Terrängföremål; Marktäcke; Kartografi; Videsnår; Sankmark; Stenig Mark;

  Sammanfattning : During recent years, much focus have been put on replacing time consuming manual mappingand classification tasks with automatic methods, having minimal human interaction. Now it ispossible to quickly classify land cover and terrain features covering large areas to a digital formatand with a high accuracy. LÄS MER

 5. 5. Galileo i jämförelse med GPS och GLONASS vid deformationsmätning : En fallstudie på Gävle flygplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Arvid Bäckström; Fredrik Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; static observations; deformation measurement; Galileo; GNSS; statiska observationer; deformationsmätning;

  Sammanfattning : Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal satellitsystem som möjliggör världsomspännande navigering, deformationsövervakning och satellitpositionering. GNSS innefattar de fyra globala operativa satellitsystem BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo. LÄS MER