Sökning: "Satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 3076 uppsatser innehållade ordet Satisfaction.

 1. 1. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att tillämpa Spinning Babies vid förlossning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ragnhild Sirviö; Matilda Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Spinning Babies; Midwifes; Experiences; Childbirth; Spinning Babies; Barnmorskor; Erfarenheter; Förlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spinning Babies beskrivs som ett verktyg för att främja normal fysiologisk förlossning genom smärtlindring, avslappning och positioner som främjar optimal passage av barnet genom förlossningskanalen. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att tillämpa Spinning Babies vid förlossning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser och uppfattningar av att operera bort sin livmoder : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Saeideh Bidmeshki; Hadil Galeb; [2021]
  Nyckelord :Hysterektomi; upplevelser; sexuell hälsa; psykisk hälsa; information;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Background: Hysterectomy is a surgical procedure involving the removal of the uterus. About every tenth woman in Sweden undergoes this surgical treatment. Hysterectomy is performed due to various causes such as endometriosis, fibroids, prolapse or bleeding disorders. LÄS MER

 4. 4. Value Proposition in Oversea Study Agency industry - A case study of Huashi oversea study agency

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jingwen Du; [2020-10-12]
  Nyckelord :oversea study; value creation; value proposition; value proposition canvas;

  Sammanfattning : Background and purpose: With globalization development, education cooperation and competition among countries are becoming more and more frequent, which makes many students want to go abroad for further study to learn more professional knowledge. China is a country with the largest number of students studying abroad, promoting the development of oversea study agencies. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutvecklingens betydelse för äldre medarbetares fortsatta arbete efter 65 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Johansson; Matilda Lysell; [2020-09-03]
  Nyckelord :skill development; age management; motivation; job satisfaction; retirement; extended working life; older workers;

  Sammanfattning : Swedish welfare organizations such as care, education and healthcare, are facing future recruitment challenges. For instance, Sweden's municipalities and county councils (SKR) estimate that approximately 500,000 people might be needed by the year 2026. LÄS MER