Sökning: "Saudiarabien kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Saudiarabien kvinnor.

 1. 1. Den saudiska kvinnans rätt till frihet : en kvalitativ studie av Saudiarabiens uppföljningsrapport för CEDAW och ”women for reform”:s skuggrapport

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karna Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; Saudiarabien; CEDAW; Förmyndarskap; Kapacitetslista; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för de saudiska kvinnornas rätt till frihet genom ratificeringen av CEDAW. Martha C Nussbaums teori om ett värdigt mänskligt liv genom hennes kapacitetslista har använts som grund för att granska kvinnors rättigheter i Saudiarabien och om de anses leva ett värdigt mänskligt liv. LÄS MER

 2. 2. Spelar det roll att få spela boll? En jämförelse mellan Qatar- och Saudiarabiens investeringar i damsport

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axelina Larsson; Alice Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sport; Saudiarabien; Qatar; Feminism; Jämställdhet; Institutioner; Islam; Värdekonflikt; Identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inför OS i London 2012 var Saudiarabien och Qatar två av tre kvarstående länder som ännu inte skickat kvinnliga atleter till spelen. De två länderna har genom historien värnat om sina strikt religiösa identiteter och delar en mycket konservativ syn på kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellen Bjuhr; Marie Tomperi; [2017]
  Nyckelord :kvinnor; sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär ofta stora förändringar i livet, med känslomässiga upplevelser och med frågor om hur livet kommer påverkas av sjukdomen. Det är vanligt att sexualiteten påverkas. För många är sexualiteten en del av upplevelsen av hälsa. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna i IS och Al-Qaida: skillnader och likheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Monika Lenback Hansemark; Hanna Mouazzen; [2015]
  Nyckelord :Kvinnor; Al-Qaida; IS; terrorism; Jihad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnans roll har varit och är fortfarande betydande för organisationernas utveckling och framgång, vilket framgår i det resultat vi kommit fram till. Kvinnors roll i IS och Al-Qaida är på många sätt relativt lika eftersom de båda har en traditionell syn på kvinnors roll i samhället. LÄS MER

 5. 5. Muhammed Ibn Abd al-Wahhab och de islamska feministerna : Ett möte om kvinnans roll i äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Filip Fagerberg; [2014]
  Nyckelord :Gender; Islam; Women; Muhammed Ibn Abd al-Wahhab; Wahhabism; Islamic Feminism; West; Saudi Arabia; Marriage; Religion; Quran; Genus; Islam; Kvinnor; Muhammed Ibn Abd al-Wahhab; Wahhabism; Islamisk Feminism; Väst; Saudiarabien; Äktenskap; Religion; Koranen;

  Sammanfattning : The religious school of thought that is involved in the control of Saudi Arabia is called Wahhabism and is a form of Islam that is usually accused by outsiders of being misogynist. This paper will deal with the founder of this alignment of Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, and his view of women in marriage. LÄS MER