Sökning: "Save the Children Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Save the Children Sweden.

 1. 1. A Case Study of Save The Children’s Cross-sector Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Wramsby; [2020-09-04]
  Nyckelord :Cross-sector Collaboration; Collaborative Value Creation; Shared Value; Value Frame Fusion; Save the Children Sweden;

  Sammanfattning : The expanding view of how to deal with societal issues have grown more complex than ever before which have forced, what previously was viewed as unlikely collaborators, to innovate what it means to partner in value creation in support of social progress. The private sectors partnerships with non-governmental organisations (NGOs) have previously largely been limited to philanthropy and simple trade-offs. LÄS MER

 2. 2. Ett nej är alltid ett nej, men inte när man vaccinerar : En kvalitativ intervjustudie om skolsköterskors syn på sin roll som vaccinationsförespråkare

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jannica Landin; Marie Sundelöf; [2020]
  Nyckelord :HPV vaccination; information; responsibility; school nurse; vaccination uptake; Ansvar; HPV-vaccin; information; skolsköterskor; vaccinationstäckning;

  Sammanfattning : Bakgrund: HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Flickor vaccineras redan mot HPV, från hösten 2020 kommer pojkar vaccineras. Vaccinationstäckningen är lägre än övriga vaccin i vaccinationsprogrammet. Information och rekommendation från vårdgivare har visat sig ha betydelse för vaccinationstäckningen. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns uppfattningar kring vattenresurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; preschoolers’ perceptions; sustainable development; water resources; förskola; förskolebarns uppfattningar; hållbar utveckling; vattenresurser;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate how preschoolers perceive water resources from the viewpoint of sustainability. The study used semi-structured group interviews, conducted with ten children between the ages of 3-5 years at a preschool in Sweden to answer the aim of this study. LÄS MER

 4. 4. Culture and Gender Appropriate Responses in Child Friendly Spaces : An Ecological Comparative Analysis of Guidelines and Manuals

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alfred Hansson; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Action; Child Protection; Social Work; Conflict; Child; Child Friendly Spaces; Safe Spaces; Culture Appropriate; Gender Appropriate; Ecological Resilience; Sweden; Sudan; the Philippines; UNICEF; Rädda Barnen; Save the Children; World Vision; Red Cross Red Crescent;

  Sammanfattning : Children around the world suffer greatly due to conflicts. One of the most common interventions to support children affected by conflicts are Child Friendly Spaces (CFSs). Implemented within different cultural contexts, CFSs aim to be both culturally sensitive and contribute to gender equality, an interaction that can be complex. LÄS MER

 5. 5. Att våga investera sina känslor : En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara och bli familjehem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Engström; Elin Hamrén; [2019]
  Nyckelord :Foster home; Placed children; Affiliation; Emotions; Parenting; familjehem; placerade barn; anknytning; emotioner; föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad det innebär att vara familjehemsförälder och att ta sig an ett barn som inte är ens eget, samt att öka kunskapen om varför familjer väljer att bli och fortsätta vara familjehem. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex familjehemsföräldrar. LÄS MER