Sökning: "Save the Children Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Save the Children Sweden.

 1. 1. Berättelserna om den stora barnförflyttningen - en narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jonatan Lenander; [2021]
  Nyckelord :krigsbarn; berättelseanalys; historiekultur; dagstidningar; Den bästa av mödrar; film; vinterkriget; fortsättningskriget; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under det finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades runt 70 000 finska barn till Sverige i ett försök att rädda dem undan krig och svält. Denna barnförflyttning anses vara världshistoriens största. LÄS MER

 2. 2. A Case Study of Save The Children’s Cross-sector Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Wramsby; [2020-09-04]
  Nyckelord :Cross-sector Collaboration; Collaborative Value Creation; Shared Value; Value Frame Fusion; Save the Children Sweden;

  Sammanfattning : The expanding view of how to deal with societal issues have grown more complex than ever before which have forced, what previously was viewed as unlikely collaborators, to innovate what it means to partner in value creation in support of social progress. The private sectors partnerships with non-governmental organisations (NGOs) have previously largely been limited to philanthropy and simple trade-offs. LÄS MER

 3. 3. Ett nej är alltid ett nej, men inte när man vaccinerar : En kvalitativ intervjustudie om skolsköterskors syn på sin roll som vaccinationsförespråkare

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jannica Landin; Marie Sundelöf; [2020]
  Nyckelord :HPV vaccination; information; responsibility; school nurse; vaccination uptake; Ansvar; HPV-vaccin; information; skolsköterskor; vaccinationstäckning;

  Sammanfattning : Bakgrund: HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Flickor vaccineras redan mot HPV, från hösten 2020 kommer pojkar vaccineras. Vaccinationstäckningen är lägre än övriga vaccin i vaccinationsprogrammet. Information och rekommendation från vårdgivare har visat sig ha betydelse för vaccinationstäckningen. LÄS MER

 4. 4. Train more people to save more lives : Teaching Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in compulsory schools in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Selvi Olgac; [2020]
  Nyckelord :Cardiopulmonary Resuscitation; CPR; Out-of-Hospital Cardiac Attack; Compulsory School; Teachers; Education Platform; Shared knowledge;

  Sammanfattning : Globally, out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) occurs ranging between 20 to 140 per 100 000 people, with only 2-11% surviving. Immediate bystanders, i.e. a person close to the victim, performing Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) have a vital role to play in the chain of survival from OHCA. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarns uppfattningar kring vattenresurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; preschoolers’ perceptions; sustainable development; water resources; förskola; förskolebarns uppfattningar; hållbar utveckling; vattenresurser;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate how preschoolers perceive water resources from the viewpoint of sustainability. The study used semi-structured group interviews, conducted with ten children between the ages of 3-5 years at a preschool in Sweden to answer the aim of this study. LÄS MER