Sökning: "Saville-Troike"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Saville-Troike.

 1. 1. Pedagogers arbete med ordförråd i förskolan : En studie av förskolepedagogers arbete i grupper med flerspråkiga barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helene Jonasson; Shiva Dabiri; [2013]
  Nyckelord :skolspråk; ordförråd; flerspråkighet; stöttning; ordförklaring;

  Sammanfattning : I den här undersökningen har tre förskolepedagogers språkutvecklande arbete i grupper med flerspråkiga barn följts under fyra samlingar. Anledningen till att vi valt att studera just samlingstillfället är att det enligt skolverket räknas som undervisning - inlärning under systematiska former. LÄS MER

 2. 2. −−− Paus. Det är paus. Det blir paus. : Om tystnadens kommunikativa funktion i två svenska teaterpjäser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Felicia Thorell; [2004]
  Nyckelord :metafor; pragmatik; sociolingvistik; anti-essentialism; Jaworski; Lakoff; Johnson; Janicki; Staffan Valdemar Holm; Erland Josephson; Tannen; Saville-Troike; Strindberg; Leka med elden; tystnad;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka tystnadens kommunikativa funktion i två svenska teaterpjäser, Leka med elden av August Strindberg och En talande tystnad av Erland Josephson. I min metod använder jag mig av en anti-essentialistisk hållning och intresserar mig i första hand för tystnadens funktion. LÄS MER