Sökning: "Savitri Malakit"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Savitri Malakit.

  1. 1. Banker & sociala medier : Framgångsrecept eller fiasko?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Lena Özgun; Savitri Malakit; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sociala medier är ett fenomen som vuxit sig stort på senare år och det blir allt vanligare att företag använder dessa plattformar som en kommunikationskanal med sina kunder. Bankerna kan via sociala medier, såsom Facebook och Twitter nå ut på ett kostnadseffektivt sätt, med sitt budskap till allt större publik på en och samma gång. LÄS MER