Sökning: "Sayidali Ahmed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sayidali Ahmed.

 1. 1. Implementation of Digital Tools in the Construction Sector in Somalia

  Magister-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Abdulahi Ahmed; Sayidali Ahmed; [2022]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Digitalization; Digital tools; Implementation; Project Management; Somalia; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; Digitalisering; Digitala verktyg; Implementering; Projektledning; Somalia;

  Sammanfattning : The implementation of digital tools, such as building information modeling (BIM) in lowand middle income countries’ (LMIC) infrastructure projects has increased in interest. LMICsuch as Somalia are in need of new road construction and improved infrastructure. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling i projektledning : En kompetensutvecklingshandbok för projektingenjörer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sayidali Ahmed; [2015]
  Nyckelord :Project Management; Project Manager; Project Engineer; Competence; Competence Development; Knowledge Development; Competence and Knowledge Development Model; Experience Learning; Work Life Learning; Projektledning; Projektledare; Projektingenjör; Kompetens; Kunskap; Kompetensutveckling; Erfarenhetslärande; Arbetslivslärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet som projektledaren behöver tänka på vid planeringen av ett projekt är att uppnå beställarens krav på byggnaden och att skapa en bra samordning mellan de olika aktörerna som är inblandade i projektet. Dessutom måste projektledaren se till att projektet följer tidplanen och att budgeten inte överstiger de bestämda ramarna. LÄS MER