Sökning: "Scandinavia"

Visar resultat 1 - 5 av 883 uppsatser innehållade ordet Scandinavia.

 1. 1. Det mesolitiska Västmanland - ett landskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Erika Andersson; [2024]
  Nyckelord :ecology; landscape; Middle Stone Age; resources; Scandinavia; spatial analysis; spatial distribution;

  Sammanfattning : The Mesolithic period in Sweden lasted generally between 9500-4000 BC and is characterised by the dynamic landscape. People usually lived in smaller groups by the coast, sustained by the forests and the sea’s resources. The study is limited to central Sweden, specifically the province of Västmanland. LÄS MER

 2. 2. “Det viktiga går att ha kvar.” Existentiella perspektiv på klimatkrisen : en kvalitativ religionspsykologisk fallstudie på individ-, grupp- och samhällsnivå

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Vildhammar Okker; [2024]
  Nyckelord :climate worry; existential concerns; existential health; resilience; psychology of religion; klimatkänslor; klimatångest; klimatoro; existentiell hälsa; yttersta frågorna; resiliens; religionspsykologi; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Climate change is perceived as one of the most serious threats to humanity. Overthe last decade self-reported anxiety has increased in the Swedish population,especially among children and young adults. LÄS MER

 3. 3. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER

 4. 4. Islamisk skrift i vikingatida gravar. : En analys av gravar i Uppland med islamiska myntsmycken från vikingatid (800–970)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Måns Emnéus Ekström; [2024]
  Nyckelord :Coin-pendants; Uppland; Viking-age; Islamic; Graves; Birka; Myntsmycken; Uppland; Vikingatid; Islamisk; Mynthängen; Gravar; Birka;

  Sammanfattning : During the 9th and 10th centuries large amounts of Islamic coins arrived in Scandinavia. Most of them were used as silver in a bullion-economy and were often fragmented because of this. However, their use was not limited to only economic purposes because we see large amounts of pendants made of these coins. LÄS MER

 5. 5. Queering the Normal? : An intersectional study of gender identities and roles in the Late Iron Age cemeteries at Lovö, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Leticia Tate; [2024]
  Nyckelord :Archaeology; Gender Studies; Queer Theory; Cemeteries; Burials; Iron Age; Scandinavia; Grave Goods; Intersectionality; Lovö; Identity; Arkeologi; genusvetenskap; queerteori; kyrkogårdar; begravningar; järnåldern; Skandinavien; gravgods; intersektionalitet; Lovö; identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the relationship between grave goods and the identity of buried individuals. The interpretation of sex and gender, as well as gendered grave goods in Late Iron Age Scandinavia, is of a particular focus. LÄS MER