Sökning: "Scandinavia"

Visar resultat 1 - 5 av 629 uppsatser innehållade ordet Scandinavia.

 1. 1. Techno-economic analysis of commercial battery storage systems in Northern Europe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Albert Bergström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the world looks to lower its need for fossil fuels, photovoltaics has been put forward as one of the proposed solutions. There is, however, one major drawback with the electricity production coming from photovoltaics – it is intermittent and rarely matches the electricity demand profile of society. LÄS MER

 2. 2. Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Sofie Andersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 13; efterlevnad; bransch; företagsstorlek; kluster; lärande; revisionsbyrå; skuldsättningsgrad; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan budget- och budgetlös styrning : En studie kring hur dessa styrverktyg tillsammans bidrar till en mer optimerad styrning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anton Fredar Skäre; Felix Sundén; [2020]
  Nyckelord :Scandinavia; Private-sector; beyond budgeteing; budgeting; dichotomy;

  Sammanfattning : Title: The interaction between traditional budgeting and beyond budgeting - A study regarding the dualism between traditional budgeting and beyond budgeting and how these economical tools can provide a more optimized steering.    Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   Author: Anton Fredar Skäre and Felix Sundén   Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson   Date: 2020 - January   Aim: The aim with this study is to gain an understanding regarding how Swedish private companies apply traditional budget and beyond budgeting in practice. LÄS MER

 4. 4. Hedniska spår : En studie av utvalda runstenar i Södermanland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Ruth Rudenlöv; [2020]
  Nyckelord :runestone; syncretism; vikingage; heathenism; paganism; christianity; runsten; synkretism; vikingatid; hedendom; kristendom;

  Sammanfattning : The raising of the runestones occurred during a complex period related to Christianity´s establishment in Scandinavia. The breaking point between the old Nordic and Christian religion has often been treated as clear-cut. LÄS MER

 5. 5. Income Distribution and Happiness in Europe - Are Scandinavians more Sensitive to Inequality?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amanda Josefsson; Simona Koria; [2019-07-12]
  Nyckelord :inequality; happiness; well-being; Europe; Scandinavia; welfare; income distribution; inequality aversion;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to investigate the effect of income inequality on happiness in Europe. A comparison between Scandinavia and the rest of Europe is made using cross-sectional data from the European Social Survey for 2008-2016 to establish possible differences in inequality aversion. LÄS MER