Sökning: "Scania CV AB"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Scania CV AB.

 1. 1. A work process supporting the implementation of smart factory technologies developed in smart factory compliant laboratory environment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pontus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Smart factory lab; full-scale production system; technology transfer; technology readiness level; operating environment; implementation; critical factors; multiple-case study;

  Sammanfattning : The industry is facing major challenges today. The challenges are tougher global competition, customers who require individualized products and shorter product lifecycles. The predicted industrial revolution is a way to deal with these challenges. Industry 4. LÄS MER

 2. 2. Data-Driven Travel Time Prediction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joar Nykvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Being able to accurately forecast the time of arrival of a vehicle in traffic appeals both to private drivers aiming to keep up with their schedules, and to businesses that need to organize transport logistics. THis thesis is assigned by the Swedish truck manufacturer Scania CV AB, and sets out to use GPS data from Scania's vehicle fleet to train Machine LEarning models to predict the travel times of vehicles between stops. LÄS MER

 3. 3. Hur organisationer påverkas när medarbetare ersätts med Robotic Process Automation : En rapport om hur RPA-robotar påverkar verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Niklas Beijbom; Abdalrahim Idjbara; [2019]
  Nyckelord :Informatik; Robotic Process Automation; Implicit kunskap; Verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Teknologin har alltid påverkat samhället, tekniska lösningar utvecklas hastigt. Robotic Process Automation (RPA) är en robot som genomför repetitiva, enkla återupprepande, uppgifter som hanteras på exakt samma sätt varje gång istället för att det ska hanteras av anställda. LÄS MER

 4. 4. Integrating Design Optimization in the Development Process using Simulation Driven Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Marcus Svensson; Daniel Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :Design optimization; Topology optimization; Simulation driven design; Parametric CAD models; Frequency response analysis;

  Sammanfattning : This master thesis has been executed at Scania CV AB in Södertälje, Sweden. Scania is a manufacturer of heavy transport solutions, an industry which is changing rapidly in order to meet stricter regulations, ensuring a sustainable future. LÄS MER

 5. 5. Simuleringsverktyg för toleransoptimering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adela Gredic; Gabriella Tasci; [2019]
  Nyckelord :Tolerance-chain; EZtol; Simulation; Assembly Assurance; Statistics; Spreadsheet; Analysis; Reference Card; Price Indication; Toleranskedja; EZtol; Simulering; Monteringssäkring; Statistik; Kalkylark; Analys; Lathund; Prisindikation;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera ett simuleringsverktyg för toleranskedjeanalyser i 1D, följt av en jämförelse med dagens metod att beräkna toleranskedjor i 1D med kalkylark i Excel. Simuleringsverktyget heter EZtol och har funnits sedan ett och ett halvt år tillbaka. LÄS MER