Sökning: "Scania"

Visar resultat 1 - 5 av 1749 uppsatser innehållade ordet Scania.

 1. 1. Risk Management for MNEs in Latin America. A case study of Scania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Lindqvist; Moa Ståhlberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk management; macro environmental uncertainties; Latin America; Argentina; Brazil; MNE; Scania;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 3. 3. Integrating horticultural and arable crops : a sustainable way to increase vegetable production in Scania?

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Stina Helena Mortensen; [2022]
  Nyckelord :Horticulture; agriculture; vegetables; crop rotation; crop sequence; diversification; integration; ecosystem services; farmers’ attitudes;

  Sammanfattning : Modern arable production is associated with a highly homogenous landscape with few cultivated species and is relying heavily on external chemical inputs. Intensive vegetable production, on the other hand, is associated with environmental costs such as increased risk of nutrient leaching and loss of soil organic matter. LÄS MER

 4. 4. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Melinda Winell; [2022]
  Nyckelord :Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Sammanfattning : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. LÄS MER

 5. 5. Energibehovet i Skåne - En analys av klimat- och energistrategin med LEAP

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tobias Frolov; [2022]
  Nyckelord :Energy demand; Carbon dioxide emissions; Climate analysis; Modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change is one of the great challenges of our time and requires adaptation on many levels of society, including a transition to renewable energy sources. There is a goal to achieve a fossil-free and climate-neutral Scania by 2030, which puts pressure on the energy system which must also meet rising energy demands. LÄS MER