Sökning: "Scary Seafood"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Scary Seafood.

  1. 1. Friterade sjöstjärnor, knöltångssallad eller panerad signalsjögurka till lunch?: En studie av svenska kustboendes acceptans till alternativa typer av havsmat

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Julia Bergström; [2021-07-07]
    Nyckelord :Scary Seafood; alternativ havsmat; trekomponentsmodellen; attityder; miljöattityder; novel food;

    Sammanfattning : This paper applies an explorative approach to research south Swedish coast inhabitants’ acceptance towards local non-traditional seafood. The paper’s basis is derived from a report that points out the potential of sustainable harvesting and cultivation of species groups belonging to cnidaria, crustaceans, molluscs, echinoderms, tunicates and algae along the Bohus coast. LÄS MER