Sökning: "Scenarioplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Scenarioplanering.

 1. 1. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie av strategiska ledares möjlighet att planera inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Larsson; Elinor Arnstedt; [2021]
  Nyckelord :Scenario planning; digitalization; decision theory; strategic leadership; Scenarioplanering; digitalisering; beslutsteori; strategiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ledare behöver ofta ta ställning till och hantera nya digitala verktyg. Oftast faller de företag som inte hänger med i digitaliseringens snabba svängar mellan stolarna. Även ledarskapet genomgår en omvandling i och med digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov? : användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nina Littmann; [2021]
  Nyckelord :strategisk framsyn; scenarioplanering; butiksdöd; landskapsarkitektur; framtidsstudier;

  Sammanfattning : Trenderna i samhället i Sverige i dag med digitalisering och näthandel indikerar att det kan komma att ske en ändring i hur vi kommer att använda stadskärnan i framtiden. Ungefär var tionde butik, motsvarande ungefär 5000 butiker, har försvunnit inom detaljhandeln de senaste sex åren. LÄS MER

 3. 3. Konsten att kombinera funktioner : En scenariostudie av hållbar urban mobilitet och vattenhantering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ludwig von Werder; [2021]
  Nyckelord :mångfunktionella gator; scenarioplanering; hållbar urban mobilitet; hållbar vattenhantering;

  Sammanfattning : Städer utgörs till 20–30 procent av gator, varför dessa är viktiga i arbetet med att minska städers bidrag till klimatförändringarna och att anpassa stadsmiljöer efter extremt väder. Mångfunktionalitet i stadsgator anses vara ett sätt att bemöta dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Scenarioplanering på distans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Karl Feldt; Miltos Lakovidis; [2020]
  Nyckelord :Scenarioplanering; virtuell scenarioplanering; digitala kommunikationsverktyg; virtuella team; teknikutveckling;

  Sammanfattning : Forskning visar att organisationer inom snabbt förändrade branscher behöver förutse och hantera förändringar. Scenarioplanering är en planeringsmetod som kan identifiera trender för att organisationer ska lättare kunna ta strategiska val. LÄS MER

 5. 5. Kognitiva förenklingar vid förmågebedömning - Identifiering av faktorer och metoder för att motverka dessa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Hampus Månsson; [2017]
  Nyckelord :debias; bias; förmågebedömning; risk; kognitiva begränsningar; riskbedömning; risk- och sårbarhetsanalys; construal level theory; Sverige; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to detect the influence from biases on capability assessments and methods to prevent them. Evaluation of the influence from biases are based on literature studies and interviews. The result suggests that some of the biases are more likely to occur depending on the context. LÄS MER