Sökning: "Scenisk handling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Scenisk handling.

 1. 1. Skakad av liv - eller tvärtom? Hur kan Brechts syn på skådespelarens relation till rollen främja mitt möte som skådespelare med publiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Sporre; [2021-11-19]
  Nyckelord :Brecht; Inlevelse; Publikmöte; Sceniskt framställande; Rolltagande; Repetition; Hantverk; Undersökande; Punkterad; Skådespelare; Skola; Emotion; Scenisk handling;

  Sammanfattning : Jag är under mitt sista år på min kandidatutbildning i skådespeleri på besök i Berlin och sitter på Volksbühne en kväll. Där blir jag fullkomligt knockad av en av skådespelerskorna, jag tänker att det är hennes emotionella insats som drabbar mig. LÄS MER

 2. 2. ”Jag får liksom ta in närvaron” : Kulturskolans teaterelever deltar i professionella teaterproduktioner.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :TinaMaria Ranaxe; [2019]
  Nyckelord :teaterundervisning; kulturskola; länsteater; gestaltande förmåga; konstmöte;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse av vad som sker när teaterelever från ett avancerat kulturskoleprogram i teater deltar i ett professionellt produktionsarbete på en länsteater; hur elevernas gestaltande förmåga utvecklas och hur lärandet ser ut i detta specifika sammanhang. Med utgångspunkt i att kulturskoleutredningen framhåller vikten av att kulturskoleelever får möta och skapa tillsammans med professionella konstnärer, undersöks lärandet av gestaltande förmåga i mötet mellan eleverna och de professionella, samt vilken bredare, mer avancerad, kompetens eleverna kan få tillgång till som de kanske inte skulle få i reguljär kulturskoleundervisning. LÄS MER