Sökning: "Schablonavdrag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Schablonavdrag.

 1. 1. Andrahandsuthyrning - Varför bedöms skälen för andrahandsuthyrning av nyttjanderätter olika?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gustav Sandén; Frida Edsmar; [2016]
  Nyckelord :Andrahandsupplåtelse; Andrahandsuthyrning; Beaktansvärda skäl; Bostadsrätt; Bostadsrättslag; Hyreslag; Hyresrätt; Inkomstskattelag; Privatuthyrningslag; Schablonavdrag; Co-operative apartment; Condominium law; Grounds for sublease; Owner-occupied apartment; Rental units; Sublease; Tenancies; Tenancy law;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett allvarligt problem i Sverige och bostadsmarknaden är långt ifrån välfungerande. År 2015 bedömde Boverket att 183 av landets 290 kommuner hade ett underskott på bostäder. LÄS MER

 2. 2. Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad och hyreslägenhet : En studie i avdragets utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Karolina Hedman; [2011]
  Nyckelord :Schablonavdrag; andrahandsuthyrning; bostadsbestånd;

  Sammanfattning : All inkomst från uthyrning av privatbostad skall beskattas som inkomst av kapital med 30 procent, vilket regleras i inkomstskattelagens 42:a kapitel 30§. Inkomstskattelagen ger också, bland annat, möjligheten till att göra ett schablonavdrag på hyresinkomsten på vilket man inte behöver betala skatt. LÄS MER