Sökning: "Schellenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Schellenberg.

 1. 1. En skälig avvägning – Arbetsgivares och arbetstagares intressen vid verksamhetsövergång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Schellenberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyse the balance of interests in labour law regulation concerning transfer of undertakings. The thesis is based upon a new direction in the case-law of the Court of Justice concerning Directive 2001/23/EC on Transfer of Undertakings. LÄS MER

 2. 2. Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Schellenberg; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Konkurrensrätt; Arbetsrätt; Labour Law; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. LÄS MER