Sökning: "Schengenavtalet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Schengenavtalet.

 1. 1. Ne bis in idem : Uppfyller svensk processrätt de EU-rättsliga kraven avseende ne bis in idem-principen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Löfgren; [2021]
  Nyckelord :Ne bis in idem; EU-rätt; gärningsidentitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder om RB 30 kap 9 § uppfyller kraven i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 50 och Tillämpningskonventionen till Schengenavtalet artikel 54 avseende tre aspekter av ne bis in idem: kravet på slutgiltig prövning, kravet på straffrättslig karaktär samt kravet på samma gärningsidentitet. Svensk rätt har ej allmängiltiga kriterier för prövningars slutgiltighet men generellt är beslut som avslutar straffrättsliga förfaranden ej slutgiltigt förutom vid domstols dom. LÄS MER

 2. 2. Crimmigration in Sweden? A study of internal control of foreigners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Båtelson; [2015]
  Nyckelord :Kanstroom; Stumpf; Internal control of foreigners; Crimmigration; Ad-hoc instrumentalism; tailored enforcement; Sklansky; migration control; internal control of aliens; sec. 9 ch. 9 of the Aliens Act; police work; procedural safeguards; administrative law; intertwinement of migration law and criminal law; Sweden; Swedish legislation; criminalization of immigration violations; Inre utlänningskontroll; REVA; 9 paragrafen snalla lagg till paragraftecknet 9 kap. Utlänningslagen; migrationskontroll; straffrätt och migrationsrätt; polisarbete; SIS Schengen Information System ; förvaltningsrätt; straffbestämmelser i Utlänningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2006 myntade Professor Juliet Stumpf vid Lewis and Clark Law School i Oregon i USA begreppet ”crimmigration”. När hon gjorde det, döpte hon också en juridisk utveckling som startade i mitten av 1980-talet i USA. LÄS MER

 3. 3. Ne Bis in Idem in EU Law - Later Developments in the Case Law of the ECJ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Björk; [2013]
  Nyckelord :EU law; criminal law; jurisprudence; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I EU-rätten finns många versioner av ne bis in idem. De återfinns inte minst i huvudkällorna till mänskliga rättigheter i unionen: EU:s allmänna principer, stadgan om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, men också i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och många andra regelverk. LÄS MER

 4. 4. Terminalen : Världsmedborgarens katedral

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Peter Robertsson; [2011]
  Nyckelord :flygplats; flygplatsen; flygplatsens; kastrup; arlanda; gardemoen; flygplatsplanering; flygplatseterminal; flygplatsterminalen; terminal; flygning; flygplan; arkitektur; infrastruktur; världsmedborgare; flöde; flöden; flödesanalys; rumslig; rumslighet; rumsanalys; rumsstudie; platsstudie; fallstudie; boeing; aurbus; fokker; flygplatsarkitektur; pir f; schengen; schengenhallen; schengenavtalet; schengensammarbetet; luftfart; flygplan; passagerare; resenär;

  Sammanfattning : Dagens storflygplatser liknar allt mer städer i miniatyr med än mer komplexa fysiska strukturer än tidigare och en mängd olika flöden och funktioner som inte alltid är kopplade till flygresandet i sig, vilket ställer krav på allt mer planering och samordning av flygplatsens olika delar. I detta examensarbete i fysisk planering på mastersnivå vid Blekinge Tekniska Högskola kommer undertecknad att studera tre nordiska storflygplatsers gestaltning, fysiska strukturer och hur dess olika flöden samordnas rumsligt. LÄS MER

 5. 5. Kan EU:s flyktingpolitik rättfärdigas? En normativ utvärderingsanalys av Schengenavtalet och Dublinförordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Sturesson; [2010]
  Nyckelord :Schengen Agreement; human rights; European Union; refugee policy; Dublin Convention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The number of refugees across the world is increasing and consequently also the preassure at the external borders of the EU. The purpose of this essay is to evaluate the actual refugee policy of the European Union in relation to the Universal Declaration of Human Rights, which is ratified by all member states, as well as the Charter of Fundamental Rights of the European Union. LÄS MER