Sökning: "Schengenområdet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Schengenområdet.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Nyckelord :Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Sammanfattning : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. LÄS MER

 2. 2. Ne bis in idem i EU-rätten och Europakonventionen - en ond cirkel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Hafner; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; straffrätt; processrätt; folkrätt; ne bis in idem; double jeopardy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen ne bis in idem är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i såväl tilläggsprotokoll nr. 7 till Europakonventionen, som i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Schengenkonventionen. LÄS MER

 3. 3. Uppenbart ogrundade asylansökningar - En studie av regleringen och tillämpningen av 8 kap. 19 § UtlL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicole Norin; [2018]
  Nyckelord :Statsrätt; offentlig rätt; migrationsrätt; uppenbart ogrundad asylansökan; omedelbar verkställighet; snabbförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar regleringen och tillämpningen av uppenbart ogrundade asylansökningar i 8 kap. 19 § UtlL. Svensk asylprocess är i enlighet med EU-reglering uppdelat i ett normalförfarande och ett snabbförfarande. Inom snabbförfarandet prövas asylansökningar som kan anses vara uppenbart ogrundade. LÄS MER

 4. 4. Viseringsrätten i Sverige : Med fokus på "rimliga tvivel" och överklagandeförfarandet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Dalila Durdevic; Toma Kubiliute; [2014]
  Nyckelord :Viseringsrätt; överklagandeförfarandet; rimliga tvivel ; viseringar; avslag; EU-nivå;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om viseringsrätten i Sverige. I uppsatsen beskrivs viseringsförfarandet med fokus på avslag på viseringsansökningar då det föreligger rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. LÄS MER

 5. 5. Utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Lundblad; [2005]
  Nyckelord :EG-rätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ge en helhetssyn över utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige. Jag har undersökt hur begreppet utlänning under 1900-talet har utvecklats till ett alltmer sammansatt begrepp som idag kan anses bestå av följande kategorier: nordiska medborgare, unionsmedborgare, Schengenmedborgare och övriga utlänningar, även kallade tredjelandsmedborgare. LÄS MER