Sökning: "Schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet Schizofreni.

 1. 1. Att leva med schizofreni : En narrativ studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Caesar Nilsson; Nicklas Hag Birkeland; [2019]
  Nyckelord :autobiographies; hallucinations; psychosis; schizophrenia; suicidal thoughts; hallucinationer; psykossjukdom; schizofreni; självbiografi; suicidtankar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av tillit i vården : En litteraturstudie om patienter som lider av schizofreni

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johan Johnsson; Sebastian Moreno; [2019]
  Nyckelord :Tillit; Schizofreni; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av schizofreni kan i sin sjukdom uppleva symtom i form av bristande verklighetsförankring, misstänksamhet mot människor i sin omgivning och en bristande sjukdomsinsikt. Tillit är ett begrepp som handlar om att ett förtroende byggs mellan människor. LÄS MER

 3. 3. Effektivitet och säkerhet hos paliperidonpalmitat vid schizofreni : en jämförelse med andra långverkande injicerbara antipsykotika

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alette Johannesson Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Paliperidonpalmitat; Schizofreni; Antipsykotika;

  Sammanfattning : Schizofreni är en psykisk sjukdom som kännetecknas av hallucinationer, vanföreställningar och desorienterat tal. Incidensen är jämnt fördelad hos kvinnor och män och sjukdomen drabbar 15 per 100 000 individer. Negativa symtom innebär en förlust av kapaciteter, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Jag är inte min psykos : en litteraturstudie om erfarenheter av stigmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Hansson; Lisa Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :stigma; experience; psychosis; schizophrenia; discrimination;

  Sammanfattning : Background: Stigmatization of people with psychosis is a widespread and global issue that has been existing for a long time. While other psychological illnesses are getting less stigmatized, schizophrenia and psychosis tend to be unchanged. Aim: The aim of the study was to illuminate experiences of stigmatizations in people with psychosis. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en LC-MS/MS metod för analys av 12 antipsykotiska läkemedel och 9 metaboliter i humanplasma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Terapeutiskt intervall; LC-MS MS; Neuroleptika; Antipsykotika;

  Sammanfattning : Antipsychotics (AP) are used to treat psychotic symptoms in patients with e.g. schizophrenia or bipolar disorder. To find the right treatment may be difficult and demands carefully monitoring of the concentration in blood tests. LÄS MER