Sökning: "Schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet Schizofreni.

 1. 1. Patienters upplevelser av ECT – elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Christoffer Rolke; Aswad Ammal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige uppger många att de upplever ett gott psykiskt välbefinnande. Men andelen som uppger besvär som kan indikera psykisk ohälsa, som ängslan, oro, stress och ångest, har ökat enligt Folkhälsomyndighetens mätningar. Psykisk ohälsa betyder inte bara ett lidande för personen som drabbas utan också för dennes familj. LÄS MER

 2. 2. Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Hur är det att leva med en närstående som har schizofreni?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktoria Andersson; Marcus Rydell; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ; kunskap; närstående; schizofreni; stigma; stöd; systematisk litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag har ca 30 000 – 40 000 svenskar av schizofreni som är den mest svårförstådda psykossjukdomen. Personer som lider av schizofreni är i stort behov av stöd ifrån deras närstående. Det är även vanligt att vården lägger över ett stort ansvar på närstående när den sjuke är i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av återhämtning hos personer med diagnosen schizofreni : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Sahlström; Henrik Knapp; [2019]
  Nyckelord :Experience; Recovery; Patient; Schizophrenia; Erfarenhet; Återhämtning; Patient; Schizofreni.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom där symtom kan generera funktionsbegränsningar som utgör hinder för personen att klara sig i det vardagliga livet. Forskning visar att personer som drabbats av schizofreni utöver sin psykiska och fysiska ohälsa riskerar att bli marginaliserade både ekonomiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Att vara föräldrar till ett barn med schizofreni : En litteraturstudie av Linn Forslin och Madeleine Hulin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Hulin; Linn Forslin; [2019]
  Nyckelord :parents schizophrenia experiences; föräldrar schizofreni upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: När en familjemedlem insjuknat i psykisk sjukdom kan det upplevas förändringar inom familjen där deras sätt att leva tillsammans påverkas. Schizofreni klassas som en av de vanligaste psykiatriska folkhälsosjukdomarna och inom den svenska sjukvården uppges omkring 35 000 personer vid något tillfälle ha vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård för schizofreni. LÄS MER