Sökning: "School choice"

Visar resultat 1 - 5 av 1033 uppsatser innehållade orden School choice.

 1. 1. Varför just idrottslärare? – En kvalitativ studie om idrottslärares perspektiv på sitt yrkesval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Annika Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Teaching profession; Physical education teacher; Career choice; Profession problems; Läraryrket; Idrottslärare; Yrkesval; Yrkesproblematik;

  Sammanfattning : Enligt en prognos från Skolverket (2021) visar det att lärarbristen på behöriga lärare är alldeles för hög, vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser om detta inte åtgärds. Vilket gör det intressant att undersöka vad som får folk att välja läraryrket eller får folk att lämna. LÄS MER

 2. 2. Vad ligger bakom valet? : En kvalitativ studie om hur föräldrar motiverar valet och bortvalet av en segregerad grundskola i en medelstor stad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Sandberg; Adela Vejo; [2022]
  Nyckelord :School choice; School segregation; Residential segregation; Parents motives; identity-creating practice; Skolval; skolsegregation; boendesegregation; föräldrars motiv; identitetsskapande praktiker;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to create an understanding of the continued stratification within the school in relation to the school choice. Through understanding parents' motives behind choice and non-choice of a segregated school and differences between those motives. LÄS MER

 3. 3. Hela skolans ansvar : En kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares perspektiv på vid vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Hedin; Cecilia Lanerud Weinacht; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; hela skolans ansvar; vägledning i vid bemärkelse; samverkan; valkompetens;

  Sammanfattning : I en granskning av Skolinspektionen framkom att ansvaret för vägledningen i skolan ligger på den enskilda studie- och yrkesvägledaren, vilket betonas i de styrdokument som reglerar vägledning i skolan. Syftet med studien är att få en inblick i hur studie- och yrkesvägledare inom grundskolan uppfattar och beskriver skolans arbete med vägledning i vid bemärkelse. LÄS MER

 4. 4. Lärarens tolkningsutrymme – en självklarhet? : En kvantitativ kartläggning av lärarens val av undervisningsinnehåll i religionskunskap på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Ornella Habimana; [2022]
  Nyckelord :Berättelser; lågstadiet; religionskunskap; religion; undervisning; religiös; läromedel; abrahamitiska religioner; Stories; primary school; religious studies; religion; teaching; religious; teaching materials; Abrahamic religions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga om alla tre världsreligionerna ges samma utrymme i undervisningen samt vilka berättelser som lärare använder sig utav i sin undervisning inom religionskunskap, varför de valt dessa specifika berättelser samt vilket läromedel de använder sig utav.  Med hjälp av undersökningsmetoden enkäten, undersöktes vilket stoffurval som SO- läraren väljer att inkludera i undervisningen samt eventuella orsaker till de valda stoffen. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder för det segregerade samhället : En kvalitativ fallstudie av skolstängning och bussning iTrollhättans kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nawaal Bashir; Rasil Hasan; [2022]
  Nyckelord :Segregation; residential segregation; integration; school segregation; school choice; bussing;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the municipality of Trollhattan works to counteractschool segregation in Kronogarden and integrate the schools in the whole municipality. Theclosure of the schools in Kronogarden is in focus in this study, but there is also the ambitionto look more closely at whether the closure of schools as a measure fulfills a function relatedto previous research. LÄS MER