Sökning: "School language"

Visar resultat 1 - 5 av 2520 uppsatser innehållade orden School language.

 1. 1. Teaching English in Sweden : A Look at the Rhetoric in the Federalist Papers

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Gustav Wetterlind; [2022]
  Nyckelord :Federalist Papers; Rhetoric; Swedish Curriculum; Ethos; Pathos;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to use the Federalist Papers as authentic classroom material for English 7 within Sweden’s upper secondary school. To do this, three close readings have been done of the first, tenth and fifty-first essay amongst the Federalist Papers. LÄS MER

 2. 2. Codeswitching in Swedish EFL classrooms : Practices and insights from teachers and teacher students

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Atosa Bigdeli; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; codeswitching; upper secondary school; Sweden; teaching English; qualitative study; thematic analysis; benefits; limitations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the situations in which code-switching takes place in EFL classrooms. The paper focuses on why code-switching takes place, and whether it benefits or limits students' learning, according to teachers and teacher students in Swedish upper-secondary schools. LÄS MER

 3. 3. Children’s literature as teaching material in the EFL classrooms for years 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vendela Grahm; Oscar Walldén; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature; Reading comprehension; Authentic language; Input Hypothesis; Teacher perceptions; EFL;

  Sammanfattning : The English language surrounds young children from an early age, and as they growolder, it will continue to be an important part of their lives, both inside and outside ofschool. The ability to read English is therefore essential to participate in a democraticsociety. LÄS MER

 4. 4. English Language Teaching on Aland in Third Grade Swedish Classrooms : Teacher Attitudes Towards Speaking English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Melanie Roos; [2022]
  Nyckelord :Teacher attitudes; first language; target language; English language learning;

  Sammanfattning : In primary school, the teacher is often seen as a role model by their students. For this reason, it is crucial that teachers use a rich supply of English in the classroom. There are two focuses in this study. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER