Sökning: "School librarian"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden School librarian.

 1. 1. Skolbibliotekarier och lärare : Ett professionsöverskridande samarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustav Bjälevik; Sara Albertz; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksplan; kommunikation; lärare; rektor; samarbete; skolbibliotek; skolbibliotekarie; TLC-modellerna;

  Sammanfattning : According to the Swedish School Inspectorate school libraries in Sweden are not utilized to their full potential. They conclude that this has a lot to do with a lack of communication and collaboration. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Rum för anpassning : En undersökning av skolbiblioteksrummet på en F-9 grundskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Ammilon; [2019]
  Nyckelord :Skolbibliotek; intervju; grundskola; tillgång; biblioteksrummet; lärare; bibliotekarie;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the access and pedagogic roles of the school library room at a primary school with students in preschool class up to ninth grade. As of 2017 the school library has new premises with the goal of making the school library more available for all students at the school. LÄS MER

 4. 4. På vilket sätt framställs skolbiblioteket? : En studie av två fackliga tidskrifter med fokus på skolbibliotekets innehåll och funktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anni Agelii; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Bibliotekspedagoger; Diskurser;

  Sammanfattning : School libraries have been included in the School Law since July 2011. However despite the law there are no clear descriptions of what a school library must contain or how it should be used as a learning resource in schools. LÄS MER

 5. 5. För nytta eller njutning? : En kvalitativ intervjustudie om fritidspedagogers syn på läsning och samarbete med bibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Sylwan; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagoger; läsning; bibliotek; skolbibliotek; barnbibliotek; bibliotekarier;

  Sammanfattning : The study aims to examine how leisure-time centers implement reading in their activities and how leisure-time teachers perceive reading in the leisure-time center. The study also explores how leisure-time centers cooperate with libraries. The method used was qualitative interviews with six leisure-time teachers from six leisure-time centers. LÄS MER