Sökning: "School librarians"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden School librarians.

 1. 1. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekets roll – en resurs i arbetet för en likvärdig skola? : En kvalitativ intervjustudie av skolbibliotekets roll i grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Ambrén; [2019]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; likvärdig skola; grundskola;

  Sammanfattning : In 2011 it became statutory in Sweden that all pupils should have access to a school library. However, the law does not state what the school library should look like or what function it should have, which means that the law is open to interpretation by school authority. LÄS MER

 3. 3. Skolbiblioteket : en del av undervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelene Lindhé Ljungdahl; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to figure out what school librarians, teachers and students want from the school library. I have studied essays from other students and compared their results to find out the different groups experience. .. LÄS MER

 4. 4. För nytta eller njutning? : En kvalitativ intervjustudie om fritidspedagogers syn på läsning och samarbete med bibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Sylwan; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagoger; läsning; bibliotek; skolbibliotek; barnbibliotek; bibliotekarier;

  Sammanfattning : The study aims to examine how leisure-time centers implement reading in their activities and how leisure-time teachers perceive reading in the leisure-time center. The study also explores how leisure-time centers cooperate with libraries. The method used was qualitative interviews with six leisure-time teachers from six leisure-time centers. LÄS MER

 5. 5. En egen hörna på biblioteket : en studie av ungdomsavdelningar på tre stadsbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Klara Nilsson; Sophia Youssef; [2018]
  Nyckelord :ALM; library and information science; library and information studies; library; youth; youth culture; youth section; institutional theory; the four spaces model; librarian; youth librarian; library space; competences; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; bibliotek; ungdomskultur; ungdomar; ungdomsavdelning; institutionell teori; biblioteksmodellen; bibliotekarie; ungdomsbibliotekarie; biblioteksrummet; kompetenser; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the ongoing library debate part of the focus has been on youth in libraries and how many libraries find them to be a challenging group to work with due to some occurring disturbances. In some cases the youth sections start to lean towards being youth recreation centers. LÄS MER