Sökning: "School librarians"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden School librarians.

 1. 1. Att läsa är som att fara till månen : Hur skolbibliotekarier och lärare samverkar för att möta elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anders Elofsson; [2019]
  Nyckelord :läsfrämjande; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekarier och lärare : Ett professionsöverskridande samarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustav Bjälevik; Sara Albertz; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksplan; kommunikation; lärare; rektor; samarbete; skolbibliotek; skolbibliotekarie; TLC-modellerna;

  Sammanfattning : According to the Swedish School Inspectorate school libraries in Sweden are not utilized to their full potential. They conclude that this has a lot to do with a lack of communication and collaboration. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers syn på skolbibliotekets roll i deras lärande : Enkätundersökning av hur elever upplever sig hjälpta av ”Skolbibliotek i världsklass”

  Master-uppsats,

  Författare :Annika Andersson; [2019]
  Nyckelord :skolbibliotek; sociokulturell teori; hjälp; läsfrämjande; informationskompetens; lärande; likvärdighet;

  Sammanfattning : This study investigated upper secondary school students’ views on their school libraries and whether their libraries helped with their studies. The study’s main focus was information literacy and reading, but the function of the library’s physical environment was also investigated. LÄS MER

 5. 5. Skolbibliotekets roll – en resurs i arbetet för en likvärdig skola? : En kvalitativ intervjustudie av skolbibliotekets roll i grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Ambrén; [2019]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; likvärdig skola; grundskola;

  Sammanfattning : In 2011 it became statutory in Sweden that all pupils should have access to a school library. However, the law does not state what the school library should look like or what function it should have, which means that the law is open to interpretation by school authority. LÄS MER