Sökning: "Schooling"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet Schooling.

 1. 1. Is education a determinant of women’s decision-making power within the household? A case study of an educational reform in Kenya

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Villemo Karnström; [2019-10-21]
  Nyckelord :Kenya; Educational reform; Empowerment; Decision-making power;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorns arbete med problematisk skolgång : - Från erfarenhet och bemötande till systematik och evidens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Lindblom; Julia Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Problematic schooling; school counsellor; early detection; systematic quality assurance; evidence-based practice; Problematisk skolgång; skolkurator; tidig upptäckt; systematiskt kvalitetsarbete; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers erfarenheter av hur en problematisk skolgång identifieras, hur de bemöter denna problematik samt hur de kvalitetssäkrar arbetet. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem skolkuratorer på grundskolor i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Factors predicting the school engagement of students with self-reported long term health conditions and impairment in a mainstream school

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Lok Hei Tai; [2019]
  Nyckelord :school engagement; self-reported long term health conditions; impairment; mainstream school;

  Sammanfattning : Adolescents spend a large proportion of their everyday life in school, and schooling is vital for future success and well-being. One group that are in risk for reduced school success are children with disabilities or long-term illnesses. LÄS MER

 4. 4. Menstruation, Menstrual Cups and School Attendance: Evidence from a Randomized Trial in Uganda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; modern sanitary protection; menstrual cup; barriers to girls´ schooling; school attendance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Several organizations claim menstruation and lack of proper sanitary protection to be one reason for lower school attendance in developing countries. These claims are stated to cause lower progression rates to secondary school among girls, and further increase the gender gap in enrollment to higher education. LÄS MER

 5. 5. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2019]
  Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

  Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER