Sökning: "Schrems"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Schrems.

 1. 1. Överföring av personuppgifter från EU till USA : Särskilt i ljuset av Schrems I och II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrietta Cahn; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; överföring av personuppgifter till tredjeland; Schrems;

  Sammanfattning : The judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Schrems I and II have raised many questions regarding the circumstances in which personal data can be transferred legally from the EU to the US. Hence, the overarching purpose of this thesis is to examine and analyze these circumstances. LÄS MER

 2. 2. Adekvat skyddsnivå vid dataöverföring till USA enligt artikel 45 GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Helga Söderström; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; adekvat skyddsnivå; dataskydd; tredjeland; tredjelandsöverföring; Schrems; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 införlivades Europeiska Unionens dataskyddsförordning i svensk rätt och dataskydd som ämne fick en allt större uppmärksamhet i media och i debatt. Dataskyddets framväxt började dock tidigare än så och är en viktig fråga för både enskild individ som för stat och företag. LÄS MER

 3. 3. Är slutet nära för Privacy Shield? - En analys av huruvida Privacy Shield-beslutet är förenligt med det europeiska dataskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Juhlin; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; Privacy Shield; Data Protection; dataskydd; personuppgifter; Safe Harbor; dataskyddsförordningen; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the fast development in information technology, personal data is increasingly being processed and interchanged cross-border. Processing and transfer of personal data is associated with a risk that the individual's privacy protection is disregarded. LÄS MER

 4. 4. Skyddet för den personliga integriteten i informationssamhället - Om tredjelandsöverföringar av personuppgifter och datalagring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henric Gyllenram; [2016]
  Nyckelord :Personuppgifter; Dataskydd; Mänskliga rättigheter; IT-rätt; EU-rätt; Folkrätt; Oberoende myndighetskontroll; Adekvat skyddsnivå; Lagen om elektronisk kommunikation; Personuppgiftslagen; Dataskyddsdirektivet; Datalagringsdirektivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The development of the information society brings new challenges to legal constructions created in a landscape of traditional boundaries when these are to be upheld and enforced in a borderless digital environment, mainly due to a technical development that is constantly pushing the boundaries. An increased digitalisation of the society gives rise to not necessarily new legal questions but put them in a non-familiar context which brings uncertainty to many legal situations. LÄS MER

 5. 5. Protection of Personal Data, a Power Struggle between the EU and the US: What implications might be facing the transfer of personal data from the EU to the US after the CJEU’s Safe Harbour ruling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mona Strindberg; [2016]
  Nyckelord :EU; EU Law; US Privacy Law; Safe Harbour; Safe Harbor; Data Protection; Personal Data transfer; Facebook; Case C-362 14 Schrems v Data Protection Commissioner; Joined Cases C-293 12 and C-594 12 Digital Rights Ireland and Others; Articles 7; 8 and 47 of the Charter; Article 16 1 of the TFEU; Article 8 ECHR; EDPS; Decision 2000 520 EC; Directive 95 46 EC; Personal Integrity; Right to Privacy; Right to Private Life; Data Retention; Surveillance; IT Law; Article 29 Working Party; EU-rätt; EU-stadgan; datalagring; datalagringsdirektivet; personlig integritet; dataskydd; grundläggande rättigheter; proportionalitetsprincipen; terrorism; National Security; rikets säkerhet; övervakning; rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv; DPA; FTC; Data Integrity; Convention 108; FISA; FISC; GDPR; EU General Data Protection Regulation; National Security Agency; NSA; National Security Letters; NSL; WP29; US Department of Commerce; DPA; Mänskliga Rättigheter; Human Rights;

  Sammanfattning : Since the US National Security Agency’s former contractor Edward Snowden exposed the Agency’s mass surveillance, the EU has been making a series of attempts toward a more safeguarded and stricter path concerning its data privacy protection. On 8 April 2014, the Court of Justice of the European Union (the CJEU) invalidated the EU Data Retention Directive 2006/24/EC on the basis of incompatibility with the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter). LÄS MER