Sökning: "Schwartz teori om grundläggande värderingar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Schwartz teori om grundläggande värderingar.

 1. 1. ”Det borde liksom räcka med att man röstar” : 90-talisters attityder till ekologisk hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Eriksson; Lisa Olsson; Ida Thomsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Organic food; Responsibility; 90’s generation; Attitudes; Value; Schwartz Theory of Basic Values; Locus of Control; Hållbar konsumtion; Ekologiska livsmedel; Ansvar; 90-talister; Attityder; Värderingar; Schwartz teori om grundläggande värderingar; Locus of Control;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om 90-talisters attityder till ekologisk hållbarkonsumtion. Studien är skriven utifrån ett kvalitativt angreppssätt där datainsamlingen har skett genom två fokusgrupper, en med män och en med kvinnor. LÄS MER

 2. 2. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER