Sökning: "Science General"

Visar resultat 1 - 5 av 2287 uppsatser innehållade orden Science General.

 1. 1. Method for interfacial energy determination of gold nanoparticles on solid surfaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mikaela Petersson; [2020]
  Nyckelord :Nanoparticles; sintering; interfacial energies; Young s equation; contact angle; Au; Si; silica; Sapphire; Al2O3; SEM; AFM; TEM; FFT; Science General;

  Sammanfattning : The high surface-to-volume ratio of nanoparticles (NPs) makes them an interesting source for scientific research. How interfacial energies interplay between such a small structure and a solid bulk surface, are important because of the versatile applications NPs regard. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 3. 3. När ska jag bli pensionär? En idéanalys om införandet av en riktålder och höjda åldersgränser i pensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Årebäck; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssystem; riktålder; höjda åldersgränser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to find the most frequently bespoken ideas in the debate about introducing a recommended retirement age as well as increasing the age limits in the Swedish pension system. The topic is of great relevance and interest since the legislative proposal will have an effect on most Swedes as they eventually will retire from their working lives. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i sakkunnigutlåtanden angående brand- och rökspridning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tomas Mo; [2020]
  Nyckelord :Brandutredning; mordbrand; allmänfarlig vårdslöshet; sakkunnig; sakkunnigutlåtande; spridningsutlåtande; spridningsyttrande; riskbedömning; räddningstjänst; rättssäkerhet.; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to classify a crime involving a fire, a fire-technical assessment that describes what damage the fire could have caused from a fire expert is needed. In Sweden, there are no rules how these assessments should be executed or who is considered competent enough to establish them, but there are guidelines. LÄS MER

 5. 5. Offentligt anställdas bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om begränsningen i rätten till bisysslor, reglernas syfte och den rättsliga prövningen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agneta Brantellius; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Förtroendeskadliga bisysslor; arbetshindrande bisysslor; konkurrensbisysslor.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gällande rätt och inskränkningar beträffande rätten att inneha bisysslor genom den svenska arbetsrättslagstiftningen, kollektivavtalen samt arbetsdomstolens rättstillämpning. Här analyseras domstolens rättsliga överväganden och syftet med reglerna. LÄS MER