Sökning: "Scientific management taylor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Scientific management taylor.

 1. 1. Just In Time : Effektivisering av materialflöden med hjälp av principer från Inventory Management och Production Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Christian Piri; David Högqvist; [2014]
  Nyckelord :JIT; Just In Time; Inventory Management; Production Management; Materialflöden; Lagerhålllning;

  Sammanfattning : Abstract Management is a field that started getting attention in the beginning of the 20 th century by Frederick Taylor. His publication is called the Principles of Scientific Management and is based on the principles of using scientific methods to find the best way of conducting each operation within a production facility. LÄS MER

 2. 2. Känslan på andra sidan luren : Hur anställda upplever känslor i sitt dagliga arbete som kundtjänstmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jakob Roos; Anton Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; känsloregler; scientific management; arbetsövervakning; krav kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Vi vill i detta arbete få en djupare insikt i hur kundtjänstmedarbetare upplever sitt arbete. Kundtjänstmedarbetare upplever ständigt känslomässiga krav från kunder och organisationen. LÄS MER

 3. 3. Taylor och Fayol i praktiken : Vilken kompetens efterfrågas vid chefsrekrytering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Löttiger; Rickard Fagerudd; [2012]
  Nyckelord :Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Competence; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol; Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Kompetens; Chefsrekrytering; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Karin Holmblad Brunsson, forskare på Uppsala Universitet, har genom sin forskning tolkat Frederick W. Taylor och Henri Fayols forskning inom management med den slutsatsen att det finns ett gap mellan teori och praktik. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för standardiserade arbetssätt inom Lean produktion

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Niklas Wallenstam; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människans behov av att standardisera inom industrin har varit markant sedan tillkomsten av massproduktion. Under den tidiga delen av 1900-talet kom Henry Ford att nyttja standardisering vid framställandet av T-Forden även Frederick Taylor gjorde stora ansträngningar för att standardisera arbetssätt inom Scientific management under samma tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Taylor i kebabfabriken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Murat Bayazit; [2011]
  Nyckelord :scientific management; taylorism; taylor; kebab;

  Sammanfattning : Efter millenniumskiftet uppfattas det som närmast ”rätt” att moderna framtidsinriktade verksamheter, stora som små, bör arbeta med kvalitetsstyrning[1].  Åtgärder inom kvalitetsstyrning innebär att moderera och justera tillverkningsprocessen så att de producerade enheterna håller sig till en standard[2]. LÄS MER