Sökning: "Scope 3"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade orden Scope 3.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Amela Mehic; [2022]
  Nyckelord :Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. LÄS MER

 2. 2. Parametric Analysis of Thermal Comfort and Energy Efficiency in a Building Located in Different Climate Regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Nikolaos Patsatzis; [2022]
  Nyckelord :building; thermal comfort; simulation;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges of a residential building, when it is designed, is to be energy efficient and to provide simultaneously many hours of thermal comfort throughout the year. So, this was the scope of this thesis: to perform a parametric analysis of thermal comfort and energy efficiency in a house that was designed for the climate of Gotland in Sweden. LÄS MER

 3. 3. "What's your particular way of doing standardized emission reporting?" A Swedish study on measurement and reporting practices of scope 3 emissions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ingrid Hedin; Tim Ortner; [2022]
  Nyckelord :scope 3 emissions; sustainability reporting; value chain emissions measurement; organizational culture;

  Sammanfattning : Following the saying "what gets measured, gets managed" the constructed notion of GHG emissions measurements has, in the environmental sustainability context, increasingly been shaping business decisions and academic debate. However, the current state of measurement and reporting of scope 3 emissions, which generally account for the majority of firms' emissions, is inconsistent and incomplete. LÄS MER

 4. 4. Älvsystem med lokal energiproduktion : En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2022]
  Nyckelord :renewable energy; electrical generation; energy storage; micro grid; förnybar energi; elproduktion; energilagring; mikronät;

  Sammanfattning : Samhällets beroende av fossila bränslen leder till en varmare atmosfär och högre havsnivåer. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen minska. En lösning är att implementera förnybara elproduktionsanläggningar och energilagring i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Decarbonization and Cross-sector partnership : A case study of Energize in the pharmaceutical industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jan Henrik Björlekvist; Thi Phuong Dung Ly; [2022]
  Nyckelord :Cross-sector partnerships; Scope 3 emissions; pharmaceutical industry; Energize; pre-competitive partnerships; sustainability;

  Sammanfattning : This study investigates how cross-sector collaborations can mitigate value chain emissions, thereby reducing complex environmental issues. The point of departure is the Energize program, which ten pharmaceutical companies introduced at COP26 in November of 2021. LÄS MER