Sökning: "Scots pine"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden Scots pine.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 2. 2. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Lei Han; [2019]
  Nyckelord :surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol; ;

  Sammanfattning :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. LÄS MER

 3. 3. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Sammanfattning : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. LÄS MER

 4. 4. Genetic diversity and hardiness in Scots pine from Scandinavia to Russia

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; recolonization history; genetic diversity; cold hardiness; clinal variation;

  Sammanfattning : The postglacial recolonization of northern Europe supposedly originated from Western Europe and the Russian Plain, however, recent molecular and macrofossil-based investigations suggest that the history may be more complex than previously thought. This study aims to investigate the genetic diversity and population structure of Scots pine from Scandinavia to Russia to re-evaluate its recolonization history, and to examine whether the pattern of spatial genetic diversity has any adaptive significance. LÄS MER

 5. 5. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jakob Rehult; [2019]
  Nyckelord :rotskott; högstubbe; knäckesjuka;

  Sammanfattning : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). LÄS MER