Sökning: "Scott Millar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Scott Millar.

 1. 1. Modeling Determinants of First-Day Returns from IPOs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Wessel; Scott Millar; Carl Winnberg; [2005]
  Nyckelord :Initial Public Offerings; First day returns; Determinants; Regression analysis; Underpricing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The primary purpose of this paper is to find the determinants of first-day returns on the Stockholm Stock Exchange. Our research will cover the 1996 – 2004 periods. Our secondary purpose is intended to find a profitable trading strategy with regard to future IPOs on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 2. 2. Fördelning av aktieägarvärde – En händelsestudie av fastighetsbolagsförvärv på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Klimscha; Scott Millar; Carl Winnberg; [2004]
  Nyckelord :abnormal avkastning; fastighetsbranschen; företagsförvärv; event-study; Effektiva marknadshypotesen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Förvärv kan göras utifrån en rad olika motiv, där möjligheten till ökad lönsamhet genom synergieffekter är ett av de vanligaste. Synergieffekter ger fördelar, vilka genererar större kassaflöden och således högre avkastning för företagets ägare. LÄS MER