Sökning: "Scrap"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Scrap.

 1. 1. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 2. 2. Circularity of aluminium: Mapping difficulties in scrap circulation : A literature study and interviews with actors with focus on aluminium circulation in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Felix Fernström; Erik Karpe; Paul Thellenberg; [2022]
  Nyckelord :Aluminium; Aluminium alloys; contaminants; impurities; scrap; tramp elements; Aluminium; aluminiumlegeringar; föroreningar; orenheter; skrot; spårämnen;

  Sammanfattning : Aluminium has great properties that are utilised the world over, but the production of primary aluminium is very energy intensive. In order to reduce the energy-cost, the aluminium can be recycled by re-melting aluminium scrap. LÄS MER

 3. 3. Dynamo

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Arvid Saveby; [2022]
  Nyckelord :Workshop; community-centre; hybrid; rural; Eskilstuna; car; sub-culture; hotrod; electric; vehicle; ev; electric vehicle; tool; gas station; bensinstation; mack; elbil; landsbygd;

  Sammanfattning : This project is based on the studies we made of Eskilstuna's countryside. Engines and mechanics are a recurring interest among the population in Eskilstuna. At the same time, petrol prices are becoming more expensive and the transition to electric power is starting to pick up speed, which is positive in many ways. LÄS MER

 4. 4. Minimering av kassation i CNC processer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Osama Al Karawi; [2022]
  Nyckelord :Cassation; Root cause; Yield; CNC Processes; Kassation; Rotorsak; Yield; CNC Processer;

  Sammanfattning : Nobel Biocare är ett av de världsledande företagen som tillverkar tandimplantat. Företaget finns på många ställen runt om i världen. Examensarbetet utfördes på N1 avdelningen i Karlskoga. LÄS MER

 5. 5. Restprodukter inom skrotbaserad stålindustri – en fallstudie av Uddeholms AB. Värdeskapande materialströmmar och industriell symbios för ökad samhällsnytta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ola Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :steel industry; steel slag; by-products; scrap-metal; drivers; barriers; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A variety of excess material is produced in the processes used in the scrap-metal based steel industry. The largest stream of material, by volume, is steel slag. Since slag material has very different properties and wide differences in its chemical composition its usage can be found in different sectors. LÄS MER