Sökning: "Screening"

Visar resultat 11 - 15 av 944 uppsatser innehållade ordet Screening.

 1. 11. "Hur låter bokstaven H?" : En kvalitativ studie om hur sju lärare arbetar med att utveckla elevers fonologiska medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Albertina Lihv; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet fonologisk medvetenhet där syftet är att bidra med kunskap om hur lärarna i två skolor i en kommun beskriver att de arbetar med att utveckla den fonologiska medvetenheten hos elever i förskoleklass och årskurs 1. Utifrån syftet formulerades två forskningsfrågor: Hur sker planering, genomförande och uppföljning av fonologisk medvetenhetsträning i förskoleklass och årskurs 1, enligt lärarna? Hur beskriver lärare sin egen kunskap om fonologisk medvetenhet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. LÄS MER

 2. 12. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 3. 13. THE TRAUMA-RELATED MENTAL HEALTH ISSUES OF FEMALE PRISONERS: THE NEED FOR TRAUMA-SPECIFIC INTERVENTION. A REVIEW OF THE LITERATURE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Wood; [2019]
  Nyckelord :Traumatic experience; Female prisoners; Unmet needs; Trauma-specific intervention;

  Sammanfattning : Mental illness is far higher among prisoners than in general populations, especially for female prisoners. Previous research has discovered that traumatic experience plays a crucial role in the development of psychiatric disorder and other mental health issues in female prisoners. LÄS MER

 4. 14. Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Wennberg; Elias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Brandspridning PSA; brandspridning kärnkraft; brandspridning screening; screeningkriterium brand; fire spread PSA; fire spread nuclear facility; fire spread screening; screening criteria fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work presented in this report was based upon two different stages, with the aim of coming up with an improved screening process concerning fire spread within PSA at Ringhals Nuclear Power Plant in Sweden. The first phase consisted of creating a methodology for the screening process, which was based on various screening data, such as CDF, fire loads and openings between compartments. LÄS MER

 5. 15. The Era of Socially Responsible Investing: Performance of Swedish Socially Responsible Funds During Market Crises

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Skantz; Adam Björndal; [2019]
  Nyckelord :Socially responsible investing; Equity mutual funds; Market crises; Swedish fund market; Fund performance evaluation;

  Sammanfattning : Using a unique dataset of 160 Swedish equity mutual funds over the 2000-2016 period, this paper provides a comprehensive analysis of the performance of socially responsible funds. Compared to characteristics-matched conventional funds, socially responsible funds outperform during periods of market crises. LÄS MER