Sökning: "Screening"

Visar resultat 11 - 15 av 1064 uppsatser innehållade ordet Screening.

 1. 11. Utvärdering av fyra screeningmetoder för identifiering av kolistinresistens hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Susceptibility testing; broth microdilution; colistin; Antibiotikaresistensbestämning; buljongspädning; kolistin;

  Sammanfattning : Multiresistens hos gramnegativa bakterier är ett stort problem i stora delar av världen. Avsaknaden av nya preparat har resulterat i återintroduktion av ett tidigare stoppat antibiotikum, kolistin, men dessvärre kantas resistensbestämningen av flertalet problem. LÄS MER

 2. 12. 3D Bioprinting Meniscus for Future Tissue Replacement in Osteoarthritis Affected Knee Joints

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik

  Författare :Ida Pettersson; Amanda Olsson Widjaja; [2020]
  Nyckelord :Alginate; Articular Cartilage; Bioink; Induced Pluripotent Stem Cells; Meniscus; Nanofibrillated Cellulose; Osteoarthritis; Screening; 3D Bioprinting;

  Sammanfattning : Progressive cartilage defects in human knee joints are a worldwide health issue that exposes a great burden on society as well as on single individuals. Sudden traumas to the knees can induce tears in the structures of the joints such as the articular cartilage and the meniscus. LÄS MER

 3. 13. The Business Case for Sustainable Sourcing : A Corporate Social Opportunity

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Henrik Christensson; Björn Holmdahl; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Purchasing; Sourcing; Screening Evaluation;

  Sammanfattning : Sustainability has become a prevalent societal value and is ubiquitous in public discourse. Securing sustainable economic growth on increasingly globalized markets is perceived by many as one of the greatest challenges of our time. Supply chains have become globally dispersed and are increasingly complex to manage. LÄS MER

 4. 14. Development and comparison of three immunoassay formats to screen for total anti-adeno-associated virus serotype 2 antibodies in human serum using the Gyrolab immunoassay platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adeno-associated virus; AAV; anti-AAV; TAb; Gyrolab; immunity; immunoassay;

  Sammanfattning : Recombinant adeno-associated virus vectors are one of the most promising gene delivery tools for applications within gene- and cell therapy. The high level of wild-type adeno-associated virus infections in humans is a limitation due to the pre-existing immunity against the vector or its transgene product. LÄS MER

 5. 15. Förbättrad process för avvikelsehantering som grund för bättre leveranssäkerhet : Avvikelsehantering vid leverantörsfel

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Murad Trkawi; Donal Mansour; [2020]
  Nyckelord :Processer; avvikelsehantering; slöseri; kvalitetsbristkostnad; standardiserat arbetssätt.;

  Sammanfattning : Purpose: The business venture where the work was carried out do not handle the process of deviation management in an optimal way. By an optimal way, it is meant that all handling may lead to a reduction in deviations over time, and to improve the suppliers that are part of a collaboration with the business. LÄS MER