Sökning: "Screening"

Visar resultat 16 - 20 av 935 uppsatser innehållade ordet Screening.

 1. 16. Social Life Cycle Assessment in the Textile Industry: a case study in a small company

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Grönkvist; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Textile industry; Value chain; Social Life Cycle Assessment S-LCA ; Social Hotspot Assessment; Subcategory Assessment Method SAM ;

  Sammanfattning : Investigations of the textile industry and apparel sector often reveal unethical behaviours towards workers and lack of transparency in the value chain.  As consumers are getting more conscious and the external pressure and demand for more sustainable clothing increases, companies need to implement management systems to control their operations and ensure actions are socially responsible. LÄS MER

 2. 17. VRE-utbrottet i Örebro 2018 –en analys av effekter och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Löfberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Under våren 2018 smittades 31 patienter med samma VRE-stam på universitetssjukhuset i Örebro. Indexpatienten var känd VRE-bärare och hade flyttats till Örebro från vård i Stockholmsområdet. Smittan spreds framförallt på vårdavdelning 83 och 93 och varade från upptäckt i februari till augusti 2018. LÄS MER

 3. 18. Application of an energy sensitivity analysis when refurbishing buildings in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriela Miti Tsuge Costa; Denise Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; Energy performance; Million program project; Refurbishment; IDA ICE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The European commission have set targets regarding the reduction of emission of greenhouse gases, the improvement of the energy efficiency and the use of renewable resources of energy respectively by 20 % by the year of 2020. Swedish targets are even more ambitious compared to the European Commission that aims to reduce the greenhouse gas emissions by 40 %, improve the energy efficiency by 20 % and make 50 % of the energy be produced from renewable resources. LÄS MER

 4. 19. Rekrytering och sociala medier : Det sociala ansvaret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Pettersson; Philip Nothall; [2019]
  Nyckelord :Social media; recruitment; responsibility; valued information; Sociala medier; rekrytering; ansvarstagande; värdera information;

  Sammanfattning : Utbredningen av sociala medier är markant och endast en minoritet av befolkningen finns inte med på sociala medier i någon form. Detta skapar värdefull information som bland annat används av organisationer och rekryterare för att skapa sig en bild om och riskminimera nästa rekrytering. LÄS MER

 5. 20. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jonna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Rhodococcus equi; förebyggande åtgärder; hyperimmuniserad plasma;

  Sammanfattning : Infektioner orsakade av Rhodococcus equi kan ge upphov till allvarliga pneumonier hos föl under dess första halvår i livet. Bakterien är en saprofyt som kan använda sig av dött material i jorden för att överleva. LÄS MER