Sökning: "Screening"

Visar resultat 16 - 20 av 1064 uppsatser innehållade ordet Screening.

 1. 16. Characterization of the fusion protein mNG-Aβ1-42 as a fluorescence reporter probe for amyloid structure

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Linnéa Fredén; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer’s Disease AD ; Amyloids; ; fusion protein; mNeonGreen; mNG-Aβ1-42; Crystallization; mouse brain tissue; human brain tissue; amyloid fluorescent probes;

  Sammanfattning : Alzheimer’s Disease, also called AD, is a horrible, degenerative brain disease that more than 35 million people over the world have. Today, there is no cure for this disease, only treatments that are temporarily relieving the symptoms. The two proteins that is thought to be the main cause of AD is amyloid β (Aβ) and tau. LÄS MER

 2. 17. Förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn. : Ett förbättringsarbete och studie för att främja en god och jämlik hälsa hos små barn.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Martina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Systematisk bedömning; Samverkan; Familjecentral;

  Sammanfattning : I Sverige saknas det idag evidensbaserade metoder för att kunna identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i barns miljö. Det finns ett arbetssätt Safe Enviroment for Every Kid (SEEK) som är utvecklat för att tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer. LÄS MER

 3. 18. Decarbonization of the building sector : A systematic map of the roadmaps, strategies and action plans for Net-zero and Net-positive energy buildings around the world

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ajay Kumar Korpal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buildings account for 36% of global final energy consumption and almost 40% of total direct and indirect CO2 emissions (IEA, 2019). Net Zero Energy Buildings (NZEB) are an option to reduce both energy consumption and environmental emissions from the building sector. LÄS MER

 4. 19. Psykometrisk utvärdering av G-DIT : ett nytt screeningformulär för hasardspelsyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bergvik; Carina Wigren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spel- och spelberoende är ett angeläget område att beforska då det visat sig ha enorma konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Examensuppsatsen syftade till att psykometriskt utvärdera ett nyutvecklat screeningformulär för spelberoende Gambling DisorderIdentification Test (G-DIT). LÄS MER

 5. 20. Artificiell intelligens inom mammografiscreening : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anders Carrass-Milling; Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :breast cancer; deep learning; diagnostic imaging; false positives; mammogram; bilddiagnostik; bröstcancer; djupinlärning; falska positiva svar; mammogram;

  Sammanfattning : Den senaste utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och djupinlärning (DL) har gjort bild- och funktionsmedicin till en högst trolig kandidat att tidigt anta tekniken. AI inom mammografiscreening syftar till hälsofrämjande effekter genom en förhoppning om säkrare bilddiagnostik. LÄS MER