Sökning: "Screening"

Visar resultat 21 - 25 av 1064 uppsatser innehållade ordet Screening.

 1. 21. Finite Element Model of Mechanical Imaging of the Breast for OpenVCT Software Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Rebecca Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Styvhetsförändringar i bröstvävnad är ofta kopplade till en patologisk förändring. Vissa cancertyper som infiltererande duktalt carcinom kan vara åtta gånger så styv som fettvävnaden runt omkring. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskans erfarenheter av att identifiera och bedöma sepsis - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Laurén; Rebecca Rudner; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; nurse; sepsis; Erfarenhet; litteraturöversikt; sepsis; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen sepsis drabbar 48,9 miljoner människor i världen varje år och svår sepsis är den 10:e vanligaste dödsorsaken i världen. Varje år dör 15-20 % av de 40,000 människor som drabbas i Sverige. LÄS MER

 3. 23. OXACILLIN-KÄNSLIGA METICILLINRESISTENTA STAPHYLOCOCCUS AUREUS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Fransén; [2020]
  Nyckelord :Antibiotikaresistens; cefoxitin; diskdiffusionsmetod; inokulat; MRSA; OS-MRSA;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en anmälningspliktig bakterie i Sverige. För påvisning av MRSA i patientprov används bland annat diskdiffusionsmetoden med cefoxitin där brytpunkten ligger på ≤ 24 mm. LÄS MER

 4. 24. Taluppfattning, en grundsten i matematik : En experimentell interventionsstudie på Tier 2, inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Carlén; Maria Lackström Emmes; [2020]
  Nyckelord :RTI-respons to intervention; intensivundervisning; taluppfattning; explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en intervention, på Tier 2, genom explicit intensivundervisning påverkar elever i årskurs 4 kunskaper inom grundläggande taluppfattning och aritmetik inom talområdet 0 – 20 och om eventuell effekt kvarstår över tid. För att kunna besvara syftet genomfördes en experimentell studie. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskans förhållningssätt vid omvårdnad av individer med misstänkt sepsis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Lundell; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Förmåga; Sepsis; Sjuksköterska; Omvårdnad; Screening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis drabbar årligen miljoner människor och bedöms vara en av de vanligaste dödsorsakerna globalt. Av de 40 000 personer som drabbas i Sverige varje år avlider cirka 20%. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för tillståndets utveckling. LÄS MER