Sökning: "Scrum"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade ordet Scrum.

 1. 1. Motivation inom den agila metoden scrum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Werner; Joel Wall; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 3. 3. Ändrade förutsättningar för kommunikationen i scrumteam : En kvalitativ kartläggning över hur påtvingat hemarbete påverkat kommunikationen under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Åsa Åberg; Anna Löttiger; [2022]
  Nyckelord :enforced working from home; communication; scrum team; previous office work; påtvingat hemarbete; kommunikation; scrumteam; tidigare kontorsarbete;

  Sammanfattning : I samband med covid-19 pandemin tvingades mängder med scrumteam att arbeta hemifrån vilket ändrade förutsättningarna för deras kommunikation. Omställningen har lett till att det inte varit genomförbart att kommunicera face-to-face i samma utsträckning som tidigare. LÄS MER

 4. 4. Virtuell gimbal-kamera : Digitalisering av ett mekaniskt gimbal-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Dennis Berntsson; Robin Boregrim; Axel Gard; Ahmad Hanash; Anna Larsson; Peter Wickenberg; Carl Wikström; Emil Wiman; [2021]
  Nyckelord :Kamera; drönare; gimbal; virtuell;

  Sammanfattning : I denna rapport beskrivs det arbete och resultat som utförts i kursen TDDD96- Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Teamet som utvecklade projektet bestod av åtta civilingenjörsstudenter som studerar på data- eller mjukvaruutvecklingsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Stöd för digital chatt och kommunikation i vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludwig Forsberg; Kevin Bärudde; Lucia Choura; Casper Jensen; Taha Unalan; Hannes Westander; Filip Karlberg; Felicia Posluk; [2021]
  Nyckelord :Chatt; vård; prototyp; mjukvaruteknik; datateknik;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett kandidatarbete vid Linköpings Universitet i kursen TDDD96. Rapporten är baserad på ett projekt som gruppen har utfört där de har byggt ett chattsystem åt en extern kund, Region Östergötland. LÄS MER