Sökning: "Scrum"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet Scrum.

 1. 1. FRÅN IDÉ TILL PRAKTIK: EN AGIL EVIGHETSTRANSFORMATION - Översättningen av agila metoder i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Axel Isaksson; Petra Nordberg; [2023-06-30]
  Nyckelord :agila metoder; Scrum; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur det populära managementkonceptet agila metoder översätts till praktik på det globala företaget Ericsson, med fokus på hur lokala traditioner och förutsättningar påverkar översättningsprocessen. Teori: Översättningsteori, Imitering, Redigering. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika IT-projekt : En kvalitativ studie kring effekterna av framgångsfaktorer hos agila IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sebastian Svensson; Petter Sörensen; [2023]
  Nyckelord :Agile Software Development; Agile ITproject; Effects; Critical Success Factors; Agil mjukvaruutveckling; Agila IT-projekt; Effekter; Kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Studier visar på att Agila IT-projekt har en större lyckandegrad än traditionella IT-projekt där ett mer vattenfallsorienterat arbetssätt anammats. Trots att den agila approachen i många avseenden har bidragit till att fler projekt anses framgångsrika är det långt ifrån alla projekt som färdigställs i tid, inom budget och till rätt kvalité. LÄS MER

 3. 3. Felsökningsverktyg för digital informationsskylt med Bluetooth

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emil Grehn; Nicklas Steen; Joline Hellström; Edvin Schölin; Mattias Johansson; Jennifer Österman; Lukas Alvarsson; Shamil Limbasiya; Viktor Bergström; Alice Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Web Bluetooth API; Zephyr; Axentia; Bluetooth Low Energy; React;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett kandidatarbete som genomfördes i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling år 2023. Den produkt som framställdes under projektet är en webbapplikation för felsökning av informationsskyltar via Bluetooth och arbetet genomfördes med en agil arbetsmetodik. LÄS MER

 4. 4. Design Automation of Air Intake Lips on an Aircraft : How to implement design automation for air intake lips in a later design concept phase

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktrealisering

  Författare :Wilma Blixt; Hilda Schönning; [2023]
  Nyckelord :Design Automation; Imagine and Shape; Subdivided surface; 3DExperience; CATIA; Air intake; MOKA; Knowledge Based Engineering;

  Sammanfattning : Air intakes are complex components that are critical for the propulsion of the aircraft. The design has to consider requirements from several different departments, often contradictory. Additionally, the air intakes need to cooperate with other critical components. This makes testing of the models crucial, hence time-demanding. LÄS MER

 5. 5. Facilitating Internal Work in IT Consultancies Through Efficient Knowledge Sharing : A Case Study of a Swedish IT Consulting Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benjamin Jansson Mbonyimana; Linnea Hagman; [2023]
  Nyckelord :Consulting; Knowledge Transfer; Knowledge Sharing; Knowledge Management; Innovation Management; Software Development; Information Technology; Scrum; Leadership; Konsultverksamhet; Kunskapsöverföring; Kunskapsdelning; Kunskapshantering; Innovationshantering; Mjukvaruutveckling; Informationsteknik; Scrum; Ledarskap;

  Sammanfattning : The concepts of knowledge transfer and knowledge sharing are commonly reocurring theme in the application of knowledge management in organizations. Effort has been made to facilitate the development of IT consulting firms' knowledge sharing processes to increase their competitive viability on the market. LÄS MER