Sökning: "Scrum"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet Scrum.

 1. 1. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
  Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER

 2. 2. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
  Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Motivation i scrum masterns team: En kvalitativ studie utifrån scrum masterns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emilia Pålsson; Evelina Stolt; [2020]
  Nyckelord :agila metoder; SCRUM; scrum master; ledarskap; motivation; belöningar; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I takt med att agila metoder utvecklats har flertalet agila ramverk utformats. I och med detta har även ledarskapet genomgått en utveckling. Utvecklingen av ledarskapet har lett till mer engagerade och självorganiserade team. Ett av de agila ramverken är SCRUM. LÄS MER

 4. 4. Continuous Integration Pipelines to Assess Programming Assignments : Test Like a Professional

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Anton Strand; [2020]
  Nyckelord :continuous integration; CI pipeline; agile work process; programming assignment; code assignment; automated testing; code review;

  Sammanfattning : Examiners of programming assignments in higher education and people in the software industry both need to test and review code. However, the assessing techniques used are often quite different. LÄS MER

 5. 5. Change Management : Critical success factors of product development in Agile

  Magister-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sahar Saghazadeh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Agile has become a popular product development in IT services. The trend of moving from a product traditional development approach to Agile emphasizes the important of change management in Agile. This thesis answers, “what are the critical success factors for effective change management in Agile?”. LÄS MER