Sökning: "Sea level rise"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Sea level rise.

 1. 1. Extreme value modeling of wind effect on dune erosion on the Coast of ̈Angelholm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Lionel Arpin-Pont; [2020]
  Nyckelord :Erosion; Wind speed; Extreme value theory; Block maxima; Peaks over threshold; Copula; Husler-Reiss; Dependence function.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The movement of the coast line, due to erosion in one direction or aggregation in theother is a natural process as waves, wind as well as the geological nature of the coast itselfare affecting it. Sand dunes are the main protection coasts have at their disposal againstfloods during storm surges or from more passive but long range rainfalls. LÄS MER

 2. 2. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Nyckelord :Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. LÄS MER

 3. 3. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Schneider; [2020]
  Nyckelord :assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Är Sveriges områdesskydd klimatanpassat? : En geografisk analys över hur mycket av Sveriges skyddade natur som påverkas vid en havsnivåhöjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Korall; [2020]
  Nyckelord :Biologi; Ekologi; Områdesskydd; Natur; Naturvård; Adaptiv förvaltning; Havsnivåer; Geografisk analys; GIS; Geografiska informationssystem; Klimatanpassning; Naturreservat; Natura 2000; Naturtyp;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen sker en pågående havsnivåhöjning. IPCC har i sina klimatscenarier kommit fram till att havet förväntas stiga mellan 28 cm och 98 cm till år 2100, vilket kommer att leda till stora konsekvenser för människa och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cornelia Flemming; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun; Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. LÄS MER