Sökning: "Seal"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet Seal.

 1. 1. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 2. 2. Gråsälen - en skyddsvärd art, ett problem eller en resurs? : En rättsvetenskaplig undersökning om artskydd, säljakt och handel med sälprodukter i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Woivalin; [2021]
  Nyckelord :Miljörätt; artskydd; biologisk mångfald; jakt; säljakt; resurs; handel med sälprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning 1007 2009 om handel med sälprodukter; Rådets direktiv 1992 43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter; EU; gråsäl; halichoerus grypus; Östersjön; yrkesfiske; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Microplastics In Ringed Seals From The Baltic Sea - Method development regarding the detection of microplastics in the digestive tract contents of marine mammals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Nicola Parfitt; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Plastic pollution is a severe global problem and every year approximately 368 million tons of plastic is produced. Both terrestrial and marine environments are impacted and hundreds of species affected. LÄS MER

 4. 4. A lone SEAL : What failure can tell us

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joel Engström; [2021]
  Nyckelord :specialoperationer; McRaven; Operation Red Wings; specialförband;

  Sammanfattning : Special operations are conducted more than ever in modern warfare. Since the 1980s they have developed and grown in numbers. But with more attempts of operations and bigger numbers, comes failures. One of these failures is operation Red Wings where a unit of US Navy SEALs attempted a recognisance and raid operation in the Hindu Kush. LÄS MER

 5. 5. Utvärderingsmetod av transportalternativ till komplexa anläggningar : En fallstudie på Svensk Kärnbränslehantering AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jesper Hallenborg; Hugo Häll; [2021]
  Nyckelord :Deposition; Transport; Cost; Energy consumption; Time; Carrying capacity; Deponering; Transport; Kostnad; Energiförbrukning; Tid; Lastkapacitet;

  Sammanfattning : I vårt samhälle idag finns ett större energibehov än någonsin förr. För att förse detta energibehov har vi i Sverige en mängd olika sorters kraftverk. Alla sorters energikraftverk har sina nackdelar och fördelar. För just kärnkraftverk är en stor nackdel det radioaktiva avfallet som uppstår vid energiproduktion. LÄS MER