Sökning: "Search engine marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Search engine marketing.

 1. 1. CHALLENGES WHEN DIFFUSING INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH DIGITAL MARKETING - A qualitative research study exploring the major challenges when diffusing innovative products through digital marketing based on a case study of a diving equipment company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Längvik; Emma Wallander; [2021-07-09]
  Nyckelord :Product Innovation; Diffusion of Innovation; Communication; Digital marketing; Social media marketing; Content marketing; Influencer marketing; Search engine optimization; Search engine marketing;

  Sammanfattning : The main objective with this study was to explore the major challenges whendiffusing innovative products through digital marketing. The purpose of thisresearch was to bring clarity in what challenges managers for innovativeproducts face when using digital marketing practices, such as Social MediaMarketing, Content Marketing, Influencer Marketing and SEO/SEM to diffusetheir products. LÄS MER

 2. 2. Optimera, eller inte? : Faktorer som påverkar inställningen till användning av SEO hos SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Hällgren; Sebastian Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Search Engine Optimization; SME; Digital consumer impact; Digital technology; Sökmotoroptimering; SME; Digital konsumentpåverkan; Digital teknik;

  Sammanfattning : Studier visar att kunskapen och erfarenheten av marknadsföring inom små och medelstora företags (SME) till stor utsträckning är ganska dålig. Det finns inga riktlinjer för hur SME inom byggbranschen bör arbeta med marknadsföring och hur företagen bör överväga att digitalisera marknadsföringen för att kunna nå ut till en större potentiell kundgrupp. LÄS MER

 3. 3. Search Engine Optimization and the connection with Knowledge Graphs

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Marshall; [2021]
  Nyckelord :Search Engine; Search Engine Optimization; SEO; Knowledge Graphs; Google My Business; Google Search Engine; Online Marketing;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to analyze the usage of Search Engine Optimization and Knowledge Graphs and the connection between them to achieve profitable business visibility and reach. Methods: Following a qualitative method together with an inductive approach, ten marketing professionals were interviewed via an online questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av en konceptuell kostnadsmodell för sökmotoroptimerade webbapplikationer : Ett förslag på kostnadsmodell som beskriver uppkomna kostnader utifrån centrala aktiviteter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Oliver Rosvall; [2021]
  Nyckelord :conceptual cost model; search engines; search engine optimization; web application; cost calculation; konceptuell kostnadsmodell; sökmotorer; sökmotoroptimering; webbapplikation; kostnadsberäkning;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har förändrat sättet människor kommunicerar och lever sina liv. Idag är det möjligt att boka ett möte, beställa mat eller köpa en resa online. Den moderna människans konsumtionsvanor gör det livsviktigt för företag att etablera en digital närvaro. LÄS MER

 5. 5. Extracting Adverse Drug Reactions from Product Labels using Deep Learning and Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shachi Bista; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pharamacovigilance relates to activities involving drug safety monitoring in the post-marketing phase of the drug development life-cycle. Despite rigorous trials and experiments that drugs undergo before they are available in the market, they can still cause previously unobserved side-effects (also known as adverse events) due to drug–drug interaction, genetic, physiological or demographic reasons. LÄS MER