Sökning: "Search user interfaces"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Search user interfaces.

 1. 1. Produktutveckling för behandling av artros i hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Eva Nilssson; [2020]
  Nyckelord :Artros; produktutveckling;

  Sammanfattning : Artros är en av de största folksjukdomarna, och det drabbar 25% av befolkningen i Sverige som är över 55 år. Trots att artros är en vanlig sjukdom så är den på många sätt förbisedd, i förhållande till hur många som lider av artros och vad den kostar individer och samhället. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling för behandling av artros i hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Eva Nilssson; [2020]
  Nyckelord :Artros; produktutveckling;

  Sammanfattning : Artros är en av de största folksjukdomarna, och det drabbar 25% av befolkningen i Sverige som är över 55 år. Trots att artros är en vanlig sjukdom så är den på många sätt förbisedd, i förhållande till hur många som lider av artros och vad den kostar individer och samhället. LÄS MER

 3. 3. Att främja det oväntade : Serendipitet i digitala bibliotekskataloger

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Johansson; Sara A Tobiasson; [2020]
  Nyckelord :Serendipity; Online library catalogs; User interfaces Computer systems ; Heuristic evaluation; Serendipitet; Onlinekataloger; Bibliotekskataloger; Användargränssnitt; Heuristik utvärdering;

  Sammanfattning : Introduction. Studies have been conducted on serendipitous encounters in the physical library environment. In this study, we aimed instead to look at features in the online library catalog that can lead to serendipitous en-counters. The aim was also to see if libraries took active steps to promote serendipity in their online library cata-logs. LÄS MER

 4. 4. Designing a user friendly search interface for analog workers : A pilot study inside a costume and prop warehouse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Simone Stenis Perron; [2018]
  Nyckelord :Search User Interfaces; Information Retrieval Systems; User-Centered Design; System Design; Application Development;

  Sammanfattning : The Swedish Television ́s department for costumes and props is digitizing the work processes concerning the documentation, rental and storage of over two million objects. This thesis is a pilot study with the objective of investigating which design elements are crucial to ensure a smooth transition from the analog domain to the digital, in a specialized field. LÄS MER

 5. 5. Conversational agent as kitchen assistant

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Beata Rystedt; Mia Zdybek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Chatbots, also called conversational agents, with speech interfaces are being used to a greater and greater extent, but there are still many areas that are not completely explored. The idea of this project was born out of the belief that there is a need for an assistant in the kitchen that is able to search for recipes, answer questions regarding them and guide and assist the user throughout the cooking process, all through conversation since the hands are busy. LÄS MER