Sökning: "Sebastian Ahlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Ahlberg.

 1. 1. A Monte Carlo study of the particle mobility in crowded nearly one-dimensional systems.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ahlberg Sebastian; [2014]
  Nyckelord :Molecular crowding; Gillespie s algorithm; Random walk; Nearly 1D-model; Particle diffusion;

  Sammanfattning : The study of crowding effects on particle diffusion is a large subject with implications in many scientific areas. The studies span from pure theoretical calculations to experiments actually measuring the movement of proteins diffusing in a cell. LÄS MER

 2. 2. IFRS 8 - amerikansk standard i europeisk redovisning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Klarås; Samet Elezi; Klas Ahlberg; [2008]
  Nyckelord :IASB; FASB; Legitimitet; Konvergens; IFRS 8; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera IASBs framgång och tillit som internationell standardsättare, då nya standarder utvecklas i samarbete med FASB. Undersökningen har genomförts utifrån en induktiv ansats. LÄS MER