Sökning: "Sebastian Beijer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Beijer.

 1. 1. Leveraging Customer Information in New Service Development : An Exploratory Study Within the Telecom Industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Beijer; Per Magnusson; [2018]
  Nyckelord :New Service Development; Customer Information; Information Technology; Information Management; Knowledge Dissemination; Data-driven Decision Making; Telecom Industry;

  Sammanfattning : There is an increasing pressure on service firms to innovate and compete on new offerings. As our lives become more digitized through the ubiquitous connectivity by the usage of digital devices, companies are now able to collect vast amount of various data in real-time, and thus, know radically more about their customers. LÄS MER

 2. 2. Styrning inom offentlig verksamhet : En empirisk undersökning gällande sambandet mellan offentlig ägandeform och organisationsstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Beijer; Carl Westkämper; [2016]
  Nyckelord :Ägandeform; Offentlig organisation; Styrsystem; Styrning; New Public Management;

  Sammanfattning : Problemformulering: Skiljelinjen mellan privat och offentlig sektor har på senare tid blivit allt mer otydlig då offentliga organisationer applicerar idéer och modeller som vanligtvis förekommer inom den privata sektorn. Samtidigt måste offentliga organisationer förhålla sig till sin ägandeform och de konsekvenser som tillkommer av ägandeformen. LÄS MER